Om oss

Prostacancerföreningen Möre (PCF Möre) är en patientförening för prostatacancerdrabbade. Vi finns och verkar framförallt i Kalmar med omnejd men har hela Kalmar län som område. Vår förening har idag ca: 150 medlemmar och vår uppgift är bl.a. att stötta och informera de som fått diagnosen prostatacancer eller prostataförstoring

Patientföreningen är kopplad till Prostatacancerföreningen i Kalmar län. Föreningen är en ideell förening
med eget organisationsnummer och är ansluten till Prostatacancerförbundet.
Föreningen är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning och skall verka i
Kalmar län

Vi har som målsättning att minst en gång per år arrangera föreläsningar i syfte att informera om vikten av tidig upptäckt samt informera om framsteg och utveckling inom vården.

Senast uppdaterad 22 februari 2023