Medlemsavgift 2023

Medlemsavgiften för år 2023 är 200 kr för medlem och 100 kr för anhörig-/stödmedlem.

Bandet

På det senaste Årsmötet togs beslut att avgiften för år 2023 skulle höjas från 150 kr till 200 kr för medlem. Anhörig- och stödmedlem har oförändrad avgift på 100 kr.

Betala avgiften på Bankgiro 5476-0772. Skriv namn och adress på de betalande.

Senast uppdaterad 30 december 2022

Fler nyheter


Alla nyheter