Bli medlem

Våra medlemmar är i första hand män i södra Kalmar län med Öland, som 
drabbats av prostatacancer och deras anhöriga. 

Avgiften för år 2022 är 150 kr per person. Närstående och stödjande medlem betalar bara 100 kr.

Som medlem får du inbjudningar till alla våra arrangemang, förläsningar och träffar i länet. Du får också tidningen Prostata-Nytt som kommer ut med fyra nummer per år.

Dessutom får du inbjudan att delta i "snackekvällar", där vi diskuterar vår sjukdom, livsstilsfrågor, hälsa samt utbyter erfarenheter.

GDPR - behandling av dina personuppgifter

Prostatacancerförbundet behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR, den nya EU-förordningen. Läs våra villkor, som du accepterar genom att bli medlem.

GDPR-policy för Prostatacancerförbundet

Senast uppdaterad 23 januari 2022