Verksamhet

Vår viktigaste uppgift är att ge stöd till föreningens medlemmar i form av personliga samtal och genom olika former av möten. Dessa möten kan vara större möten med inbjudna föredragshållare som berättar om allt som rör prostatacancer, symtom, diagnoser, behandlingar, rehab etc, men också mindre möten som fikakvällar med småprat i mindre grupper. 
   
En årlig grilldag eller grillkväll inbjuder vi våra medlemmar till sedan ett par år. 
Vår årsstämma, i mars varje år, brukar vi inleda med ett medlemsmöte med inbjuden gäst, en onkolog, urolog , kontaktsjuksköterska, någon från förbundet eller annan kunnig inom  området. Frågestunden efteråt brukar vara givande och mycket uppskattad av de närvarande.
   
Under Almedalsveckan finns vi alltid, närhelst inga yttre omständigheter förhindrar det, i vårt tält på Cramérgatan, där vi tillsammans med Prostatacancerförbundet svarar på allehanda frågor från allmänheten och passerande medlemmar. Alla får svar! 
   
Likaså är vi närvarande på de flesta av Gotlands årliga marknader under juli-oktober inkl Visbydagen.
Årets sista aktivitet brukar vara Mustaschkampen där vi syns i foajén på någon av våra större inköpsställen.
    
Du har möjlighet att söka bidrag från oss för medföljande närståendes
resor eller uppehälle då du får behandling på fastlandet. Alla som varit
med i föreningen i minst två månader kan söka. (Dina egna kostnader
täcks av Region Gotland.)
Som medlem får du tidskriften ProstataNytt som ges ut av förbundet och som kommer med 4 nummer om året.
SvaraVidarebefordra

Senast uppdaterad 18 oktober 2021