Text

Årsmöten hålls under mars månad. Kallelse skickas ut senast 2 veckor innan mötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före mötet.

Senast uppdaterad 04 oktober 2021