Regelbunden testning

Nu är regelbunden testning för prostatacancer på gång i Sörmland.

I ett första pilotprojekt har 500 slumpvis utvalda män födda 1962 eller 1966 fått ett erbjudande från Region Sörmland att testa sig för prostatacancer. Projektet är tänkt att fortsätta till att alla män får ett erbjudande när de fyller 50, 56, 62, 68 och 74 år. Det här är en fråga som Prostatacancerförbundet har drivit i många år. Näckrosbrödernas representant inom projektet är Kenneth Marklund. Inom Näckrosbröderna förstår vi mycket väl hur viktigt det är att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. Upptäcks tumören i ett tidigt skede kan den botas. Våra stödpersoner och kontaktpersoner finns beredda att diskutera den oro som en tanke på cancer kan ge upphov till. Läs mer om testning i Sörmland hos 1177. Läs mer om prostatacancer hos 1177 och hos Prostatacancerförbundet.

Fler nyheter


Alla nyheter