Om oss


Föreningen har verksamhet i hela Sörmland.
Föreningens namn är Näckrosbröderna, Patientföreningen mot prostatacancer i Sörmland.
Vi samverkar med samtliga Urolog- och Onkologmottagningar i Regionen för att få vården bättre.
Vi har tagit fram broschyren "Prostatacancer?" som finns vid länets sjukhus och delas ut till alla män med ny prostatacancer. I den finns namn på oss fyra personer som fått en särskild utbildning. Vi kan därför vara ett stöd för män i deras svåra val, att välja vilken behandling de ska genomföra. I Cancercentrum finns broschyren i stället på entrèplanet.

Vi planerar att tidigt 2020 utbilda fler stödpersoner!Vi ger information till föreningar om prostatacancer.
I samband med årsmötet och i november har vi bra föredragshållare i Eskilstuna. Vi har minst en information årligen i Strängnäs, Katrineholm och Nyköping.


Senast uppdaterad 25 augusti 2020