Medlemsresa till Värmland 2015

2015. Medlemsresan den 16 maj gick till Karlstad.