Medlemsresa 2016

Medlemsresan 2016 gick till brandområdet vi Ängelsberg samt
Oljeön med världens älsta oljeraffinaderi