Biträffen vid Karlslund

2015. Augustiträff 29 aug med biodlartema vid Karlslunds herrgård
och Svartån. Information om bisamhällets villkor samt tipspromenad.