T-Pro:s verksamhet 2022.

Se vår verksamhet under detta år från årets början, genom att klicka på "Pågående verksamhet 2022" till vänster.

I vår förening finns ett antal stödpersoner med egen erfarenhet av Prostatacancer. Vi ger inga medicinska råd, men kan vara till stöd för Dig med att delge vår erfarenhet av behandlingen. Kontakta oss via telefon eller mail. Vi presenterar oss under "Om T-Pro", välj sedan "Stödpersonlista"

I vår verksamhet ingår bland annat att arrangera föreläsningar runt vår sjukdom och dess biverkningar. Detta för att öka kunskapen bland oss drabbade och anhöriga.

Sammanställning av arrangemang från 2002 till 2017: Läs sammanställningen här:

Våra Gemenskapsdagar 2002-2017: Läs här om föreningens gemensamma aktiviteter:

Senast uppdaterad 24 januari 2023