Styrelsemedlemmar och revisorer


Ordförande
Bengt Åke Karlsson
Väröbacka


Sekreterare
Conny Nielsen
Varberg


Kassör
Leif Forslund
Varberg


Ledamot
Anders Eidergård
Getinge


Ledamot
Johnny Johansson
Väröbacka


Ledamot
Lars Johansson
Kungsbacka

Ledamot
Peter Esping
Heberg

Ledamot 
Roland Johansson
VarbergRevisorer
Håkan Svensson
Lars Nilsson

Revisorsuppleant
Stig Andersson

Senast uppdaterad 29 mars 2024