Om oss

Patientföreningen CaPriN bildades år 2004 och har över 450 medlemmar från hela Halland. På de här sidorna vill vi presentera oss och föreningens verksamhet.

Här finns information om aktuella evenemang men också en del glimtar från tidigare sådana, samt en del adresser, telefonnummer och länkar som kan vara av intresse för patienter och anhöriga och andra som har frågor eller funderingar kring sjukdomen

Styrelse 2022

Styrelse 2024. Johnny Johansson, Roland Johansson, Lars Johansson, Peter Esping, Leif Forslund, Anders Eidergård, Bengt Åke Karlsson och Conny Nielsen

CaPriN

som står för Cancer Prostata i N-län är en patientförening för män som fått diagnosen prostatacancer. Vi vill stödja dig med information och hjälpa dig att hantera din sjukdom.

Gemenskapen i patientföreningen

Som medlem i CaPriN kommer du att få kontakt med andra drabbade. Gemenskapen med andra män med vilka du kan tala fritt om sjukdomen har stor betydelse. Vi hoppas att du därigenom lättare kommer att kunna förstå och hantera din situation.

Målet är en bra livskvalitet

Vårt mål är att du ska få en bra livskvalitet, därför arbetar vi för att öka kunskapen och sprida information om prostatacancer.
I samverkan med sjukvården utbildar CaPriN stödpersoner till vilka du kan vända dig. Föreningen arrangerar också föreläsningar av specialister och informerar om olika behandlingar, biverkningar, hjälpmedel och renabilitering.

Stödpersoner finns alltid tillhands

I en kris kan det vara ett ovärderligt stöd för dig att få tala om dina problem med någon som har egen erfarenhet av sjukdomen. Någon som förstår dina problem och som kan berätta hur andra tänkt i en liknande situation.
Du är alltid välkommen att kontakta någon av föreningens stödpersoner som finns till hands för enskilda samtal och rådgivning. Stödpersonerna har naturligtvis moralisk tystnadsplikt.

Har du fått diagnosen prostatacancer?

Beskedet att du har prostatacancer innebär antagligen en chock. Verkligheten kan upplevas som hotfull och ångestväckande. Redan från första misstanken att allt inte står rätt till kan väntetiden mellan olika provtagningar och läkarbesök kännas påfrestande.

Du är långtifrån ensam

Antalet nyupptäckta fall av prostatacancer har ökat markant under de senaste decennierna och det är nu den vanligaste cancerformen i Sverige med närmare 11000 nya fall årligen. Varje dag får alltså 25-30 män i Sverige beskedet att de har prostatacancer. Risken för svenska män att drabbas av symptomgivande prostatacancer är omkring 10%, dvs en av tio män får sjukdomen under sin livstid. I Sverige lever idag uppskattningsvis cirka 90 000 män med prostatacancerdiagnos.

Kunskap är ett bra botemedel mot oro

Den som drabbas av prostatacancer hamnar ofta i ett akut krisläge. Ju mindre du vet om sjukdomen och förstår av vad som händer i din kropp, desto mer skrämmande är naturligtvis upplevelsen. Förmodligen kommer många frågor att snurra i ditt huvud och vänta på svar.
Bästa sättet att motverka oron är att öka sin kännedom om sjukdomen. Med god kunskap om din sjukdom kan du känna dig tryggare. Du kommer dessutom att på ett bättre sätt kunna medverka i diskussionen med din läkare i valet om vilken behandling som är lämpligast för just dig.

Framför allt, grips inte av panik! Klicka på knappen här för någon att prata med!

Senast uppdaterad 29 mars 2024