Stödpersoner

När du behöver någon att tala med

Stödperson - en som har varit med!

Beskedet att man drabbats av prostatacancer är chockartat på många sätt. Läkaren har bedömt ditt fall.

Någon som har genomgått en behandling kan dela med sig av sina erfarenheter.

Stödpersonerna har utbildats av Prostatacancerförbundet och de har naturligtvis tystnadsplikt.

Tveka inte, ring!

 

Kirurgi

Owe Lindh (Styrelseledamot)
036-919 40
070-482 16 10
a.o.lindh@telia.com               
(Titthålsoperation) 

Sven-Erik Franzén
0383-131 65
svenerik.analena@gmail.com   
(Operation + konstgjord slutmuskel vid inkontinens)

Olof Darelid (Kassör)
070-779 32 61
darelid48@gmail.com
(Robotassisterad operation)

Lars-Ove Bengtsson (Ordförande) 
070-676 30 14 
(Robotoperation)

 

Strålning

Bengt Ekvall (Sekr.)
0761-960 937
bengt.ekvall@gmail.com
(Yttre strålning)

Aktiv monitorering + strålning med frön

Kurt-Arne Wahlgren (Styrelseledamot)
0380-910 80  
g.wahlgren@telia.com
("Vänta och se" + strålning med radioaktiva frön) 

Lars-Erik Grahn
036-16 24 30
070-581 85 18
l-eg@live.se
(Strålning med frön)

Anhörigstöd

Anna-Lena Franzén
0383-131 65

 

Senast uppdaterad 15 april 2021