Stödpersoner

När du behöver någon att tala med

Stödperson - en som har varit med!

Beskedet att man drabbats av prostatacancer är chockartat på många sätt. Läkaren har bedömt ditt fall.

Någon som har genomgått en behandling kan dela med sig av sina erfarenheter.

Stödpersonerna har utbildats av Prostatacancerförbundet och de har naturligtvis tystnadsplikt.

Tveka inte, ring!

Kirurgi

Erland Magnusson (Styrelseledamot)
070-612 92 92
erlandmag@me.com              
(Robotassisterad operation)

Thony Liliegren
070-726 76 95
   
(Robotassisterad operation)

Mikael Ljungskog
070-536 65 54
ljungskogvvsel@hotmail.com
(Robotassisterad operation, strålning, cellgifter)

Kent-Åke Lindberg 
070-668 34 64
kenthakelindberg2@gmail.com
(Öppen operation)

Åke Nyberg
070-611 47 34
ake.nyberg@edu.gislaved.se
(Robotassisterad operation)

Strålning + bromsmedicin

Bengt Ekvall (Sekr.)
076-196 09 37
bengt.ekvall@gmail.com
(Yttre strålning, bromsmedicin, cellgifter)

Jan Berggren
070-543 77 58
jan.berggren@apollon.se
(Strålning, bromsmedicin)


Aktiv monitorering + strålning med frön

Kurt-Arne Wahlgren
070-631 76 15   
g.wahlgren@telia.com
("Vänta och se" + strålning med radioaktiva frön) 

 

Senast uppdaterad 26 februari 2024