Verksamhet

ProLiv i Jönköpings län

Verksamheten består av:

  • Möten med läkare och andra specialister.
  • Stödsamtal med en medmänniska som varit med förut.
  • Bildar samtalsgrupper på olika orter i länet.
  • Information till urologi- och onkologienheter om medlemmars erfarenheter.
  • Arbeta för en tidig upptäckt av prostatacancer och informera om och uppmuntra till att ta PSA-prov.
  • Information till politiker, allmänhet och lokaltidningar.
  • Ge medlemmarna senaste nytt om mediciner och nya behandlingsmetoder.
  • Via Prostatacancerförbundet (PCF) driva frågor hos myndigheter, organisationer, massmedia m.fl.

Senast uppdaterad 15 april 2021