Historik

2010-11-30

 Det hela började när jag hösten 2002 fått mitt besked att jag har prostatacancer. Med mig från läkarbesöket hade jag ett blått häfte med information om vad prostata och cancer i prostata innebar och en kortfattad beskrivning av olika behandlingsmetoder. På insidan av pärmen var ett papper tejpat med adresser till då existerande patientföreningar. Den som låg närmast var ProLiv Väst, Göteborg, jag ringde upp och fick kontakt med ordföranden Lars G. Eliason.

 Det blev en mycket givande kontakt, jag deltog i kvartalsmöten och ett möte med en samtalsgrupp. Lars tog fram en lista på medlemmar som bodde i Jönköpingstrakten, efter en del telefonerande fick vi ihop till ett möte i Jönköping. Ett tiotal medlemmar kom och Lars ledde mötet som bland annat resulterade i ett beslut om att vi skulle ordna ett nytt möte om något år.

 Det blev ett par möten till och med hjälp av en annons och man-till-man-metoden kom ett tjugotal intresserade till ett möte i april 2005, vi beslöt att bilda en egen förening och en interimsstyrelse bildades, bestående av Tommy Almqvist, Björn Martin och undertecknad. Tommy blev ordförande, Björn v. ordförande och jag tog sekreterarfunktionen. Förberedelserna för föreningsbildandet stöttades av ProLiv Väst och den 27 oktober 2005 hade vi ett konstituerande möte i Rosensalen, Jönköping.

 Förhandlingarna leddes av vår ”gudfar” Lars Eliason, stadgarna, som i stort sett byggde på göteborgarnas, antogs och, efter diskussion, spikades namnet Föreningen ProLiv Jönköping. Av de trettiotal som anmält intresse hade 19 kommit till mötet. Efter förhandlingarna berättade Ulla Klinga från AstraZenica om hormonella behandlingsmetoder, vi ställde frågor, samtalade och fikade.

 Förutom den personella och ekonomiska hjälpen från ProLiv Väst fick vi ett generöst startbidrag från RiksOrganisationen för Prostatacancer, numera Prostatacancerförbundet, som vi anslöt oss till. Alla formaliteter ordnades efter hand och vi planerade för ett medlemsmöte i december och ett offentligt möte i januari 2006 med professor Jan-Erik Damber som föreläsare, sponsrat av AstraZenica. Medlemsantalet vid årsskiftet 2005/2006 var 49 män och vid årsskiftet 2010/2011 räknar vi med 174 män plus 13 anhöriga.

Vi har årligen haft fyra möten varav två med inbjudan till allmänheten med föredrag av urologer och onkologer men också haft patienter som berättat om sina erfarenheter. För att inte fastna helt i vår sjukdom har vi också haft en del underhållande program som varit mycket uppskattade. Som ett led i friskvård har vi sedan 2007 gjort en årlig höstresa, ett bra tillfälle att lära känna varandra. På flera ställen i landet har man börjat samarbeta med bröstcancerföreningar för olika arrangemang. Vi började med att bjuda in Bröstcancerföreningen Victoria i Jönköpings län till vår bussresa 2010 och har arrangerat mötet den 17 november 2010 tillsammans med dem. Med tiden hoppas vi kunna göra något större arrangemang tillsammans för att samla in pengar till cancerforskning.

 Under åren som gått har vi haft föredragshållare som Jan-Erik Damber, Ralph Peeker och Anders Widmark från professionen utifrån men också från Ryhov som Bruno Larsson, Ursula Falkmer, Dorte Pedersen och Peter Ströberg för att nämna några. Patienterfarenheter har vi t ex fått av Lars Andersson/ Ingalill Leander, (motorcykelparet), Lars Eliason och f.d. fotbollsgeneralen Lennart Johansson. Som riktiga dragplåster fungerade Robert Aschberg och Gert Fylking, vi hade ett rekordantal deltagare på över 200 personer på det mötet.

Föreningens målsättning är att verka inom Jönköpings län, aktiva samtalsgrupper finns nu i Anderstorp och Eksjö/Vetlanda och vi kommer att fortsätta på flera orter. Ekonomiskt stöd från Landstinget och andra bidragsgivare används för annonsering och lokalhyra vid sådana satsningar. Läkemedelsindustrin har också stöttat våra allmänna möten genom att ta kostnader för föredragshållare och lokaler.

 Vi har nu en styrelse bestående av ordförande och sex ledamöter där också anhöriggruppen är representerad. Med hjälp av ett par duktiga damer från Victoria tog vi fram en hemsida för ett par år sedan. En ny och ”moderniserad” hemsida är på väg och innehåller bland annat detta bidrag.

 Historieberättare
Gustaf Bymark

Senast uppdaterad 24 augusti 2020