Föreläsning i Gävle och Hudiksvall 2014

Rapport från Prostataföreläsningar i Gävle den 15 september och i Hudiksvall den 13 oktober. 2014

Föreläsare var Ann-Sofie Fransson Onkolog, Per Fessé Onkologsköterska och Staffanan Jahnsson Urolog alla tre från Gävle sjukhus:

Föreläsningarna var välfyllda av deltagare och vi i föreningen var mycket nöjda med uppslutningen.
Programpunkterna som informerades om var och hur strålningstekniken och kirurgin har förbättras genom åren. På den medicinska biten går det snabbt framåt, nya mediciner nästan varje år. De flesta nya prepparaten är oftast för att förlänga livet på de svårast sjuka patienter, nog så viktigt.
Här i Gävleborg är de flesta nöjda med behandlingen när man väl kommer in, men det är  svårt att komma till behandling , vårt län ligger tyvärr trea från slutet av landstingen i  när de gäller väntetider.
Här kom  Per Fesse med en glädjande nyhet, Dels har den förra regeringen och den nya beslutat att ge mer statliga pengar till cancervården och det har gjort att man i Gävleborg jobbar för fullt med nya rutiner som förhoppningsvis ska minska på väntetiderna , de nya rutinerna som skall starta i början av 2015. Detta innebär bland annat att det skall gå fortare genom att man redan vid provtagning av biopsi får en kallelse att inom tre veckor skall patienten få besked om vidare åtgärder. idag kan det ta upp halvåreller mer  innan behandling, vilket inte är acceptabelt. Så om allt skall fungera i framtiden spådde Per att från första besöket när man upptäcker de första symtomen skall det ta 14-15 veckor innan första behandling, beroende på vilken behandling man väljer. Allt för att följa de nya riktlinjerna som RCC och Socialstyrelsen rekommenderar.
Per informerade även om införandet av kontaktsköterskor, idag har landstinget beslutat om att 0,8 tjänst skall var tillgänglig för prostatacancer, och Prostataföreningen genom Lars-Börje Hellberg ifrågasatte varför så liten tjänstgöringsgrad, när vi vet att det finns ca 2-3 000 prostatapatienter i länet. Per svar var att det kommer att bli fler för att behovet skall täckas ska det  finnas minst en sköterska på alla sjukhus med urologi, Gävle, Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn.
Ann Sofie Fransson Överläkare på onkologen i Gävle fick frågan om den nya strålningsmaskinen som kom 2010 har gjort någon förbättring i cancervården,Svaret blev att själva behandlingsresultatet för att ta bort cancern har inte blivit bättre däremot har biverkningarna  minskat radikalt och att friskavävnader runt cancern har skonats. Vilket innebär att man som patient inte får så många besvär som tidigare. Hon informerade även om nya metoder som kommer men som nu är i uppbyggnadsfasen. Det byggs en helt ny anläggning i Uppsala och som är Nordens första klinik specialiserad på att bekämpa cancer med protoner och som öppnar nästa år. Den kommer att kosta närmare en miljard kronor. Fortfarande saknas bevis för att protoner är bättre än dagens strålbehandling, men tekniken skonar frisk vävnad istörre utsträckning ,vilket är extra viktigt vid barncancer, men även övriga cancerpatienter kan komma i fråga. Hormonbehandling som oftast föregås innan strålbehandling är ett medel mot ökningen av testosteron som vi vet är en energikälla för cancercellen, kan man minska testosteronet har man vunnit mycket.

Staffan Jahnsson informerade om den nya operationhuset som ny har byggts i Gävle Han trodde dock inte att det skulle inverka något på att vi skulle kunna operera fler i prostatacancer däremot skulle det underlätta betydligt för både läkare och patienter.
När det gäller bland annat Prostatacancer så har vi som patient alltid rätt till en second opinion, (att fråga någon annan läkare) om man är osäker på vilket beslut som är bäst för den egna sjukdomsbilden. Även här är landstinget dåliga på att upplysa om den rätten men i de nya rutinerna kommer det att finnas.
Istället för att direkt ta sig en behandling när man har ett lågt PSA värde rekommenderar man nu mer vänta och se eller aktiv övervakning, det innebär att patienten istället för behandling går på koll, med PSA prover m.m. men att man vid en stigande PSA kurva kommer skyndsamt under rätt behandling.
När det gäller operationer så finns det olika metoder , en radikal där  skär kirurgen upp ett snitt i buken och gör de ingrepp som skall göras, dels finns titthålskirurgi där kirurgen går in med ett antal instrument genom små hål i bukväggen och gör själva operationen det nya är robotoperation, där liksom i titthålskirurgi gåroperatören in med instrument i bukväggen och genomför operationen, här har kirurgen spakar som ha arbetar med som vid större rörelser av handen endast flyttar sig marginellt inuti kroppen, vilket gör operationen mer exakt. Trots detta har man inte sett några stora skillnader på dessa tre operationssätt ,däremot vet man att robotkirurgi är mycket dyrt, här har landstingen en uppgift att balansera det ekonomiska  om beslut att införa robot eller ha ekonomi att anställa fler sjukvårdspersonal! Alla metoderna är ju annars upp till kirurgens skicklighet..

En stor fråga som Prostatacancerförbundet lagt fram i årets kampanj är ”Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas” bakgrund är att under de senast 10-15 år har ungefär lika många män ,ca 2400 , dött i prostatacancer per år, trots att vi fått bättre behandlingsmetoder ? Frågan ställdes till föreläsarna. men vi fick vi inget svar  Staffan Jahnsson och sjukvårdens teori är att de olika formerna av prostatacancer som är mer eller mindre aggressiva,att man kanske lägger ner mer tid på de icke aggressiva cancerformer, vilket innebär längre väntetider för patienter med aggressiv cancer. Tyvärr så att det är svårt att skilja på en aggressiv och icke aggressiv cancer idag men att forskningen försöker hitta metoder att finna denna gåta så att man i framtiden behandlar rätt patienter med rätt metod. Föreläsningarna gjorde ett litet avbrott efter två timmar för en kopp kaffe och en macka, därefter behandlades en del frågor från publiken, och som avslutning tacka föreningsrepresentanterna publik och till föreläsarna lämnades en liten present.
Vid bägge föreläsningarna fanns det informationsmaterial som delades ut, och föreningsmedlemmar sålde även våra pins Blå Bandet.

Rapporterade Lars-Börje Hellberg

 
Publikbild Hudiksvall

 

Senast uppdaterad 01 september 2020