Länkar

RCC Mellansverige är det nya namnet på vår RCC organistation  tidigare Örebro Uppsala
Här kan du söka viktig information som gäller för vår region i Cancervården.
Region Gävleborg(f d. landstinget) kommer att på denna sida ge information hur den kommande nationella satsningen

RCC Mellansverige (cancercentrum.se)RCC mellansverige kan du hitta flera informationsdelar om hur RCC önskar att våra regioner skall fungera

Nationella vårdprogram cancer - RCC Mellansverige (cancercentrum.se)

 

Senast uppdaterad 02 mars 2021