Snackcafe i Bollnäs

Rapport från Snackcafé i Bollnäs den 12 nov 2014.

Glädjande var att så många hade anammat inbjudan till detta första snackcafé i Bollnäs.
Målsättningen med träffen var att medlemmarna skulle få en möjlighet att prata med varandra och utbyta erfarenheter .
Ordförande Lars-Börje Hellberg hälsade alla välkommen för att lätta lite på stämningen
startade vi med att hämta lite kaffe och en riktigt god smörgås.
Lars-Börje inledde med att presentera de styrelseledamöter som fanns på plats.
Därefter berättade han lite om föreningen. Att den bildades just i Bollnäs 2007och om föreningens målsättning .
Han informerade även om våra ansträngningar tillsammans med RCC gentemot landstinget för att minska på väntetiderna. Det har bland annat lett till att under 2015 har vårt landsting som mål att minska på vårdköerna inom prostatacancervården. Dessutom är det planerat att det skall finnas kontaktsköterskor på alla verksamma sjukhus i länet. Regeringen har även tillsatt 2 miljarder extra utöver tidigare lagd budget för att den svenska cancervården skall förbättras, vilket vi hoppas skall komma även vårt landsting till godo, för att underlätta den omorganisation som är på gång.

Därefter kom deltagarna in för att berätta sina historier och vilka lösningar som fanns. Här kom det fram varierande berättelser från en enkel canceroperation till mycket besvärlig ”vårdresa” där svåra komplikationer med inkontinens blev följden men att det efter flera operationer har löst sig
acceptabel t.
Vi fick höra om att någon har ändrat på sin kosthållning och på så sätt minskat PSA värdet. Här är ännu inte urologerna riktigt säkra men de vill gärna att patienter gör ett försök med mera grönsaker, bland annat varmbehandlade tomater. Man kan säga att försöka kostar inget extra. Blir resultatet bra så är alla nöjda.
Vi fick även höra om patienter som idag fick hormonsprutor och på så sätt höll ned PSA värdet och mådde bra. Någon var även nybehandlad och fick här flera tips från övriga medlemmar.
Det är ett bra sätt för alla att dela med sig av sin erfarenhet.
Vår förening är mycket tacksam att det från urologen i Bollnäs Aleris fanns två sköterskor med , Margit och Jeanette (osäker om det var rätt namn). De belyste många frågor med sitt kunnande och sin erfarenhet. Flera av de närvarande var mycket positivt inställd till Aleris och öste lovord över deras verksamhet. Margit och Jeanette gav även de närvarande information om hur Aleris verksamhet fungerade och att det bland alla urologer i Gävleborg fanns gemensamma målsättningar att förbättra cancervården.
Alla närvarande tyckte att denna träff var ett bra initiativ från föreningen och de hoppades att det skulle bli fler träffar.
Vi i föreningen har tagit som en målsättning att genomföra några liknande träffar på alla lite större orter. Vi hoppas att vi kan återkomma.
Som avslutning tackade föreningen de närvarande för en trevlig snackkväll.

 
Några av deltagarna

Senast uppdaterad 09 april 2022