Snackcafé i Bollnäs 24 oktober

Snackcafé i Bollnäs den 24 oktober samlade ca  25 medlemmar men även två kontaksköterskor från Aleris Bollnäs. vilka är ett mycket bra komplement till snackcaféerna för att det kommer alltid frågor som de kan svara på bättre än vi andra.
Inledning gjordes av Ordförande Lars-Börje Hellberg som informerade om vad föreningen gjort och vad vi gör vid olika mässor och föreläsningar. För att bilda sig en uppfattning om hur vården fungerar kan man gå in på något som heter "RATTEN" där relativ aktuell statistik skall finnas om hur det står till med väntetider m.m. Föreningen har just nu tillsammans med förbundet en framtidstro om att våra politiker gör som många andra landsting inför en organiserad Prostatacancertestning. Då kanske vi även får bukt med de 1800 patienter i vårt land som varje år kommer för sent till en botande vård.
Därefter följde ett resonemang från de närvarande där de tog upp sin egen situation och hur de blivit bemött av vården vilket i flesta fall varit positivt. Många frågeställningar och funderingar ställdes  till de närvarande sjuksköterskorna från Aleris som gav uttömliga och bra svar.
De ansåg dessutom att vi som förening avlastar vården på många sätt genom att vi finns till för samtal när inte vården räcker till och att vi kan se oss som deras förlängda arm.
Det viktiga med dessa snackcaféer är att medlemmar träffas och får dela med sig av sina erfarenheter och även vara andra till hjälp, vilket behövs för många. Här kunde vi höra han som har koll på sig själv med prov-värden och även hur kosten ser ut. Och vi mötte även han som inte visste lika mycket men med tacksamhet tog emot andras kunskap och erfarenhet.

 Vi kan säga ett lyckat arrangemang där all var nöjda dels för att träffas men även att föreningen bjöd på fika.


Några deltagare i Bollnäs

Senast uppdaterad 01 september 2020