Rapport Odfellow information 2016

Mustaschkampsinformation

Rapport 12 och 14 september kvälls och lunch möte Odd Fellow Hudiksvall

Den 12 september på kvällen informerade Lars-Börje Hellberg vid ett Odd Fellow möte med distriktsrepresentanter i Hälsingland , om prostatacancer. Det var ca 40 personer som enligt ledaren för gruppen satt tysta och mottog informationen positivt. Informationen är ur det bildband som Urban Sjöström en gång gjort och som är mycket innehållsrikt med fakta från utbredningen av prostatacancer i värden och varför den är så olika i våra världsdelar. Bakgrund till de olika symtomen som visar att en prostatacancer är på gång .Här berättas det även på vilka olika behandlingsmetoder som finns idag och vad som kan finnas ”bakom Hörnet”. Lars-Börje informerade även om de olika biverkningar som kan uppstå, och även vilka möjligheter det finns att minska dessa . Som avslutning hölls en liten fråge- och diskussionsstund där det även fanns möjlighet att köpa blå bandet nålar.
Informationen togs emot med tacksamhet.
Den 14 september hade samma organisation men en hel del andra personer även här ca 40 talet. Ett lunchmöte och där Lars-Börje åter var informatör. Och ett likvärdigt program hölls som den 12,men med en mer fylligare information.
Efter föreläsningen såldes en del nålar till åhörarna.

Som avslutning fick Lars-Börje motta en karamellstrut som tack av Hans Strömberg dagens lunchvärd

Senast uppdaterad 01 september 2020