Föreläsning på Odd Fellow 18 oktober 2018.

Den 18 oktober höll LarsBörje Hellberg en informationskväll för 25 Odd Fellow bröder i Hudiksvall.

Han inledde med att belysa att vi i västvärlden och Afrika är de områden som har de flesta dödsfallen i prostatacancer.
Vi har dock en mycket bra vårdapparat även om det är mycket som kan bli bättre .Idag har vi ingen organiserad Porstatacancer testning, på grund av att den nuvarande PSA testen är lite trubbig, men det finns  andra PSA testningar som tillsammans med magnetkamera kan urskilja på om en cancer ska behandlas eller om man skall gå på kontroll.
Vad bjuds det på för behandlingar ,det finns två beprövade och verksamma metoder operation eller strålning som har som mål att vara botande. Men även här måste man komma i tid om behandlingarna ska fungera för kommer man in för sent och cancern finns utanför behandlingsområdet ,vilket kan hända eftersom ingen cancerbehandling är lika från fall till fall,då är risk för återfall längre fram. Idag lever över 100 000 män med prostatacancer och det är ca 10 000 som får diagnosen varje år så vi vet att vi är en stor skara .Vi vet också idag att det dör ca 2500 män om året och det har varit lika sedan mätningar började att fungera och av dess är det ca 1800 som kommer för sent till behandling. Så vårt motto i föreningen är gå och testa dig i tid. Om man trots allt kommer i den situationen för återfall finns det ytterligare metoder med medicinering av olika slag från hormonmediciner till cellgifter där deras verkningsområden är olika och att man därför ska rådgöra med sin läkare om vad som är bäst.
Vi vet att det finns många möjligheter även vid återfall  så det finns ingen anledning att kasta yxan i sjön men en viktig del är att man vinner mycket på att ha en god fysik vilket .

Anders Molin Odd Fellow tackade för informationen och inbjöd oss närvarande till en god middag där även föreläsaren blev inbjuden


Eftersnack med deltagare..

Senast uppdaterad 01 september 2020