Årsmötet 2020 den 29 april som telefon möte

Årsmötet hölls den 29 april över nätet genom ett telefonmöte.
Mötet blev lite konstigt med alla deltagare på samma telefonlinje. En del förhållningsregler fanns för att mötet skulle kunna fungera. Efter ett kort anförande och upprop av deltagarna gick vi igenom de vanliga årsmötesfrågorna med val av ledamöter inför 2020 där det blev idel omval och ett nyval på Lennart Smith Söderhamn som ordinarie ledamot. 2020 års planerade verksamhet klubbades.
Lars Börje Hellberg avslutade mötet genom att beklaga att det inte blev vare sig kaffe eller macka, men vi får hoppas att vi får återgälda det vid annat tillfälle, och med det avslutades årsmötet 2020

Senast uppdaterad 02 mars 2021