Årsmöte i Hudiksvall 14 mars 2019 med föreläsning

Ordförande Lars-Börje Hellberg hälsade välkommen och öppnade mötet och ordförande kunde glädjas åt att flera medlemmar var närvarande.
  Roger Nordqvist Hudiksvall valdes till ordförande för mötet.  Deltagarna fick ta del av en diger Verksamhetsberättelse som påvisar att föreningen och dess styrelse har varit aktiva under 2018
genom representantskap i olika grupper och träffar som både Prostatacancerförbundet och Region Gävleborg har ordnat.
Valproceduren gick galant eftersom det blev det idel omval så den nya styrelsen fick följande utseende Ordförande Lars-Börje Hellberg Hudiksvall övriga ledamöter Bengt Sundström Söderhamn, Hans Joelsson, Leif Svedlund Gävle, Maj-Lis Wannqvist Johansson Bollnäs, Ulf Sundh Hudiksvall , Nils Andersson Skutskär, Karl Gunnar Landar Viksjöfors, Anders Persson Järvsö/Nor. För övrigt godkändes möteshandlingarna.

Föreläsning i samband med årsmötet
Prostatacancer nu och i framtiden
 Urolog Ulla Westlund och kontaktsköterskan Kristina Ed informerade om Standardiserade Vård Förloppet (SVF) som gäller för prostatacancer. Ulla började med att vården inte har hittat en optimal screenings undersökning. Det forskas för att få fram säkrare metoder.

 Idag har vi enbart det vanliga PSA provet, Stockholm 3 metoden och urinprov PCA3, men inget av dessa är en riktig 100% säker screeningmetod.  Vårdkedjan har numera standardiserats med olika ledtider och åtgärder för att vi i Sverige ska få likvärdig behandling oavsett var vi bor, men även här är det långt ifrån klart, det saknas läkare och sjuksköterskor i princip hela landet.Ulla talade om de olika stadierna och behandlingsmetoder som nu finns till hands. Något som mer och mer används som behandling är aktiv monitorering vilket innebär med lågt PSA värde och utan andra symtom görs det ingen behandling utan patienten får ”vänta och se”, under kontrollerande former.
Kontaktsköterskan Kristina Ed berättade att i Hudiksvall finns 4 sjuksköterskor. Under 2018 hade de ansvaret för ca 1000 patienter vilket innebar att de skulle ha reda på patientens nästa behandling, svara på frågor och ge råd, kunna utreda vad patenten har för behov, vara läkarna behjälplig vid provtagning.
Varje år kommer det ca 500 nya cancerpatienter inom ramen till SVF vilket gör att kontaktsköterskorna får mer jobb, flesta patienterna finns kvar i vården flera år.Slutsats är att de gör ett enormt jobb som ska underlätta för oss patienter och det är vi tacksamma för.Lars-Börje Hellberg och publiken tackade för en mycket givande information, föreningen överräckte en gåva till damerna och därmed avslutades även årsmötet 2019.

Senast uppdaterad 01 mars 2021