Årsmöte 2018

Rapport från Prostataföreningen Gävleborgs årsmöte.21 mars 2018

Ordförande Lars Börje Hellberg hälsade ett 40 tal medlemmar välkommen till årsmötet den 21 mars i Gävle och förklarade mötet öppnat därefter valdes Calle Waller från Prostatacancerförbundet till ordförande för dagens möte.  Calle tackade för förtroendet och därefter redovisades föreningens verksamhet för 2017 den utåtriktade information som föreningen gjort under året har varit omfattande från medlemsträffar, flera föreningsbesök, invandrargrupp i Edsbyn och arrangör av golftävling Mustaschkampen i Hudiksvall, 60 plus mässa i Gävle, och en stor allmän kväll i Hudiksvall med 90 talet intresserade med urolog Kerstin Åslund Sundsvall föreläste om prostatacancer. Förutom utåtriktad information har även styrelsen deltagit i flera träffar med både Riksförbundet och Region Gävleborg för att dels få en bättre inblick i prostatacancervården och kunna påverka vården till att bli bättre. Hans Joelsson från föreningen har även varit med i Förbundsstyrelsen under året vilket gör att vi får en snabb inblick i förbundets verksamhet. Mötet godkände föreningens verksamhet.
Till styrelse för 2018 återkom Nils Andersson Skutskär efter ett antal års bortovaro, för övrig var det omval för Lars-Börje Hellberg till ordförande Hans Joelsson sekreterare Maj Lis Wannqvist Johansson, Bengt Sundström, Ulf Sundh, Urban Sjöström, Karl Gunnar Landar, Anders Persson.
Sture Hansson och Göran Östh valdes till valberedning för 2019. Föreningen redovisade vad de planerar för 2018 och närmast var 60 plusmässan i Hudiksvall 25–26 april i september planeras golftävling i Hudiksvall föreningsträffar och föreläsningar som en återkommande punkt.

Mötet beslöt ge styrelsen i uppdrag att skicka en skrivelse för att påverka framförallt Socialstyrelsen och Region Gävleborg om hur viktigt det är att införa allmän screening för att komma åt de män som inte kommer till vården i rätt tid. Enligt statistiken dör idag en man i veckan i Gävleborg på grund av att han kommer för sent in i vården.
Lars Börje Hellberg tackade Calle Waller och de närvarande för ett väl genomfört möte och förklarade det avslutat.
 Därefter bjöds alla till kaffe och macka.

Föreläsning i samband med årsmöte den 21 mars 2018
 Calle Waller fick  efter fikat möjlighet att visa att prostatacancer bör få en ny berättelse. Från 1995 där man såg prostatacancerpatienten som en gammal herre med käpp och på väg in i döden och fram till dagens patient som är en medelålders man som är aktiv i det mesta med idrott, fiske, promenader och umgås med våra barnbarn. Vården har förändrats genom att vi fått bättre möjligheter att diagnosticera behandla men allt är inte bra sa Calle. Väntetider i Sverige för att både träffa doktorer och behandling är alldeles för lång om man jämför andra cancersjukdomar. Detta måste vården bli bättre på anser Calle. Dock ska vi veta att  i dag lever  mycket längre med vår cancer och att forskningen går framåt, det är bara vårdapparaten som inte hänger med ordentlig det finns många bra metoder och vägar för att behandla och bota våra politiker måste ta rätt beslut, och det är där vi som patienter kan påverka vårdinstanserna. Mycket är bra men allt kan bli bättre avslutade Calle sitt framförande.

Per Fesse cancersamordnare i Gävleborg fortsatt på spåret med väntetider och förklarade att det i hela landet saknades patologer och läkare med möjlighet att diagnosticera och behandla prostatacancer i den utsträckning som det Standardiserade Vård Förloppet säger, han sa även att under 2018 kommer inte Gävleborg att göra egna operationer utan all patienter skickas till Karolinska eller Uppsala för robotoperationer orsak att det gjordes för få operationer i Gävle. Däremot görs det ännu mer strålningar än tidigare. Han redogjorde även för att processen för rätt behandling måste gå igenom många instanser innan beslut tas för patienten och där finns det många fallgropar som Gävleborg jobbar med för att få bort.

Lars Börje Hellberg tackade åhörarna och föreläsarna

Senast uppdaterad 01 september 2020