Föreläsning årsmötet 2015.

Rapport föreläsning i samband med årsmöte i Bollnäs 17 mars 2015.

Per Fessé cancersamordnare från Gävle inledde med att informera om att Region Gävleborg nu har beslutat om att den nya cancerstrategin Standardiserad Vård Förlopp (SVF) i vår region, skall fullföljas.
Ekonomiskt har vår region fått 7 milj. från regering och ytterligare 7 kommer i november för att kunna finansiera detta.
Projektet går ut på att alla väntetider för cancervård skall minskas och på detta sätt även minska på lidandet från patienter.
Målet är att alla från primärvården fram till behandligstart skall jobba efter ett standardiserat vårdförlopp och alla skall ”prata” samma språk.
Man vet att varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av oro, Varje dag i viss väntan är en plåga.
Man tar nu det första steget i en fyraårig nationell satsning för kortare väntetider, en mer jämlik och likvärdig cancervård i hela landet.
Regeringen satsar 500 miljoner per år under 2015-2018 för att detta ska kunna bli en verklighet.
Förebild är det danska projektet ”pakkeforlöb” som blir 1)Kortare väntetider 2)Förbättrad samverkan 3)Nöjdare patienter och medarbetare.
I detta första steg är Prostatacancer en av 5 specialistområden.
Målet är att från en ”välgrundad misstanken” till att det är en prostatacancer och fram till beslut om behandling skall det inte ta mer än 28-60 dagar. Och idag finns det många ”tidstjuvar” i forma av att brev inte skickas ,att svar uteblir, att kallelser görs först när svar från patologer inkommit, dessutom har vi tyvärr för få urologer, patologer som kan ta hand om oss patienter.
Definition av välgrundad misstanke är när 1) PSA värdet är över gränsvärdet med symtom eller tecken som talar för prostatacancer 2)PSA över 10 ug/l 3).Förhårdnad i prostatakörteln 4)Urolog bedömer att det finns indikation för prostatbiopsi:
Ålder gränsvärdet för PSA hos män med benigt palpationsfynd 50-70 år 3 ug/l 70-80 år 5 ug/l 80 år och äldre 7 ug/l
Då skall patienten få en remiss till utredning enligt de standardiserade vårdförloppet.
För att allt detta skall fungera måste Region Gävleborgs handlingsplan omfatta många faktorer, som!
1 Kommunikation och förankring i verksamheterna: 2)involvering av patienter och närstående.3)Samverkan med privata vårdgivare 4)Samverkan mellan primär-och specialiserad vård 5) Införande av koordinatorsfunktion 6)Införandet av reserverade tider hos utredare och behandlade enheter för patienter i de standardiserade vårdförloppet. 7) Eventuella utmaningar för införandet av SVF och hur landstinget/regionen avser åtgärda dessa 8) Planering för införande av flera standardiserade vårdförlopp 2016

Här har Regionen en granlaga uppgift att jobba med och problemet är att en kedja är inte starkare än den svagaste länken, så här gäller det att alla samarbetar. Även vi i föreningen har ett stort ansvar och det är framförallt att påtala eventuella brister i vårdplanen för att kunna eliminerar dessa i framtiden för att få en för oss alla en bättre cancervård.
Per Fessé avslutade med att han var optimistisk och skall gärna komma tillbaka nästa år för att redovisa resultatet.
Ordförande Lars-BörjeHellberg tackad Per för en intressant föreläsning och även till honom överräckte en gåva.

Senast uppdaterad 01 september 2020