Årsmöte 2015

Rapport årsmöte i Bollnäs 17 mars 2015.Prostataföreningen Gävleborg.

Ordförande Lars-Börje Hellberg hälsade ett 25 tal medlemmar välkommen till årsmöte med föreningen. Och förklarade mötet öppnat. Bertil Hult Bollnäs valdes till årsmötes ordförande och Nils Andersson till sekreterare.
Dagordningen godkändes och att kallelse har varit ute i god tid till alla medlemmar.
Eilert Isacksson Edsbyn och Hans Joelsson Gävle valdes till justeringsmän för dagens protokoll.
Bertil Hult fördrog verksamhetsberättelsen som visade att föreningen har varit mycket aktiv under året med representation vid Förbundets olika sammankomster och även landstingets informationsdagar har föreningen varit närvarande.
Föreningen har även varit aktiv med medlems träffar då det arrangerades två snackcafeé träffar i Hudiksvall och Bollnäs som flera av medlemmarna hörsammat och deltog i ,målet med dessa träffar var att medlemmar skulle träffas och byta erfarenheter med varandra, och det gjordes på bägges ställen. Träffarna var givande för alla parter.
Tre föreläsningar har föreningen anordnat den första på årsmötet 2014, där representanter från RCC, landstinget informerade om den nya cancerstrategin som var på gång. Från behandlingstider fram till rehabilitering.
Under hösten hölls två allmänna föreläsningar i Gävle respektive Hudiksvall där personal från Gävle Sjukhus som informerade om nya strålteknik och även nya operationsrön som kommer , På den medicinska delen är utvecklingen snabb och där kommer flera nya både botande och bromsande mediciner. Regeringens nya satsning på cancervården kommer även att märkas i Gävleborg eftersom regionen ligger i startgroparna för en ny organisation för cancervården.
Föreningen har även negativ upplevelser med landstinget med de makthavande administrativa avdelningarna .Redan 2012 skickade vi påpekande i form av brev till landstingsledningen om vårt landsting var tredje sist när det gäller långa väntetider just för prostatacancer, trots flera brev under 2013-2014 kom ett svar hösten 2014, som vi i föreningen tolkade ”jasså”. Vi anser dock att det var svagt och oförskämt av landstinget att inte ens bemöta sig om att svara.
Vi har även haft god kontakt med pressen vilket är viktigt för att vi skall kunna få ut vårt budskap.

Föreningens ekonomi har varit god och vid den efterföljande frågan beviljades den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för det året.
Till ordförande för 2015 omvaldes Lars-Börje Hellberg Hudiksvall, , Bengt Sundström Söderhamn Eilert Isacksson Edsbyn omvaldes för en ny period på tre år och samtidigt nyval av Hans Joelsson Gävle på två år. Ett fyllnadsval gjordes på ett år av Kjell Wikström Söderhamn även det ett nyval  ,övriga kvarstående med ett år kvar var på mandattiden är Maj-Lis Wannqvist Johansson Bollnäs och Tord Fahnqvist Österfärnebo,
Ersättare valdes Lennart Thuresson Bollnäs och Urban Sjöström Gävle på ett år. Revisorer nyval på Kalle Ringbo Edsbyn och Stig Lennart Eriksson Söderhamn och med Bertil, Hult som ersättare.
Sture Hansson Edsbyn och Göran Östh Gävle fick åter förtroendet om valberedning för 2016.
Årsmötet avslutades med information från Lars-Börje Hellberg om framtiden för föreningen. Bertil Hult tackade för sig och avslutade mötet.
Varefter Lars-Börje Hellberg överräckte en gåva till Bertil för hans gedigna sätt att genomföra årsmötet.

Samtidigt avtackades vår sekreterare Nils Anderson efter 8 år i styrelsen med en gåva, men han lovade att även i fortsättning ställa upp som ”bollplank” och det tar föreningen emot medstor tacksamhet.

Därefter bjöds alla på kaffe och en macka innan Per Fessé Cancersamordnare informerar om den nya strategin ”Alla dagar räknas”

Vid pennan

Lars-Börje Hellberg

Senast uppdaterad 01 september 2020