Årsmöte 2014

Rapport från Årsmöte med Prostataföreningen Gävleborg 18 mars 2014.

Årsmötet som denna gång hölls i Gävle samlade ett 30 tal medlemmar och anhöriga Lars-Börje Hellberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Till mötesordförande valdes Leif Bergström Skutskär som tackade för förtroendet som han såg som en stor ära.
Verksamheten för föreningen godkändes som även detta år varit innehållsrikt med föreläsningar, föreningsträffar och andra tillfällen där vi fåt ge ut vårt budskap. Föreningens ekonomi var god och mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Vid val av styrelse för 2014 beslöts att återvälja Lars-Börje Hellberg som ordförande och även omval på två år på ledamöterna Urban Sjöström Gävle Tord Fahnqvist Österfärnebo och Maj-Lis Wannqvist Johansson Bollnäs. Tidigare i styrelsen är Bengt Sundström Söderhamn och Eilert Isackson Edsbyn tyvärr har vi inte kunnat besätta den vakanta platsen så styrelsen och valberedning fick uppdrag att försöka lösa detta . Vi hoppas att medlemmarna ställer upp och för tillfället saknas det ledamöter i Ljusdals hörnan. Till ersättare valdes Nils Andersson Skutskär och Lennart Thuresson Bollnäs.Staffan Broomé Bollnäs och Åke Hjus Allfa valdes till revisorer med Bertil Hult Bollnäs som ersättare. Göran Östh Gävle och Sture Hansson Edsbyn valdes till valberedare för 2015 års verksamhet.
Vid informationspunkten meddelade styrelsen att vi har påtalt skriftligen till Landstingsdirektören Svante Lönnbark och Landstingsrådet Eva Tjärnström om de långa väntetiderna inför behandling för prostatacancer. Bägge dessa personer har inte behagat svara vilket vi tycker är svagt.
Närmast tiden kommer föreningen att representeras av ordförande vid en regionsträff i Örebro och en Ordförande konferens i Stockholm . Dessutom kommer föreningen att medverka vid Mässan i Hudiksvall den 26-27 april under mottot ”Leva-verka- bo"
Mötes ordförande Leif Bergström tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. Och i samband med avslutningen överlämnade Lars-Börje Hellberg en gåva som tack för ett väl genomfört årsmötet.
Därefter bjöds deltagarna på kaffe och macka innan landstingspersonalen kom till tals.

Några årsmötesdeltagare 2014

Senast uppdaterad 01 september 2020