Verksamhet 2021

Prostataföreningen Gävleborg förslag på verksamhetsplan 2021

Många verksamheter blir högst på grund av Pandemin, vi har docka förhoppning att vi skall komma igång med vår så här verksamhet snart som möjligt.

 

 1. Att aktivt ta del och rapportera från Prostatacancerförbundets och RCC:s olika konferenser och 2000-talet.
 2. Att varje ledamot genomför en eller flera medlemsträffar på sin hemort som "Snackcafe" Mål att medlemmar träffas för erfarenhetsutbyte
 3. Att planera för genomförande av temakvällar med proffssionella föreläsare riktad till allmänhet och intresserade  i Gävleborg
 4. Att medverka vid Ljuspunktens verksamhet i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs när och om den kommer igång
 5. Att  medverka i 60 plusmässan och i Gävle 21-22 september i Hudiksvall 20-21  oktober
 6. Att delta i Prostatacancerförbundets manifestation2021 under Mustaschkampen 2021med några olika arrangemang .
 7. Att vi ständigt informerar press om vår verksamhet helst med färdiga artiklar.
 8. Att vi håller vår hemsida med aktuell information.
 9. Att återuppta Golftävlingen "Mustaschkampen" i Hudiksvall för Prostatacancer. Preliminärt Augusti/september (avhängt Golfförbunds tillåtelse för tävling)
 10. Att fortsätta med utdelning av kunskapspaket till nydiagnostiserade genom sjukhusen i regionen.
 11. Att ordna med en träff med ansvariga politiker för cancervården i Gävleborg

Hudiksvall i mars 2021.

Styrelsen för
Prostataföreningen Gävleborg.

 

Senast uppdaterad 04 november 2021