Verksamhet


Verksamhetsplan

Prostataföreningen Gävleborg 2017.

  1. Att aktivt ta del och rapportera från Prostatacancerförbundets och RCC;s olika konferenser och sammankomster.
  2. Att varje ledamot genomför en eller flera medlemsträffar på sin hemort som ”Snackcafe” Mål att medlemmar träffas för erfarenhetsutbyte
  3. Att planera för genomförande av temakvällar med professionella föreläsare riktad till allmänhet och intresserade i Gävleborg
  4. Att planerar för att medverka i 60 plusmässan i Gävle 26-27 september
  5. Att delta i Prostatacancerförbundets manifestation2017 under Mustaschkampen 2017 med några olika arrangemang .
  6. Att vi ständigt informerar press om vår verksamhet helst med färdiga artiklar.
  7. Att vi håller vår hemsida med aktuell information.
  8. Att anordna en Golftävling i Hudiksvall för Prostatacancer.
  9. Att fortsätta med utdelning av kunskapspaket till nydiagnosticerade genom sjukhusen i regionen.

 

Prostataföreningen Gävleborg.


Senast uppdaterad 01 september 2020