Hundra vanliga frågor om Prostatacancer

Läs igenom och hitta "dina" frågor inför ditt nästa läkarbesök

Om cancer som tumörsjukdom.

 • Vad är cancer?
 • Är cancer och tumör samma sak?
 • Hur uppstår cancer?
 • Kan man få cancer i alla kroppens vävnader?
 • Är cancer ärftligt?
 • Hur sprider sig cancer?
 • Vad är det som gör att man kan dö av sjukdomen?
 • Smittar cancer?
 • Kan man själv göra något för att minska sin risk att få cancer?
 • Kan man få andra cancersjukdomar än lungcancer om man röker?
 • Är det nikotinet i cigaretten som är cancerframkallande?

Symptom, upptäcka, vad sker med mig

 • Hur många i Sverige får cancer?
 • Finns det några tidiga symtom på cancer?
 • Hur tidigt kan man hitta en cancer?
 • Påverkas andra delar i kroppen när man har cancer i en del?
 • Har man som patient rätt att läsa sin egen journal?
 • Finns det några märkbara symtom på prostatacancer?
 • Vilka typer av undersökningar görs vid misstänkt prostatacancer och när kommer de ske?
 • Vilka bildundersökningar kommer göras?
 • Vad är skeletskintigrafi?
 • Vilken behandling blir det, och finns det flera behandlingsmetoder?
 • Är behandlingens syfte att bota sjukdomen?

Hur behandlas cancern och vad händer och hur känns det

 • Vilken är den vanligaste behandlingen vid cancer?
 • Har man alltid ont vid cancer?
 • Vad är strålbehandling?
 • Varför får man strålbehandling?
 • När använder man sig av strålbehandling?

Prostatacancer

 • Är prostatacancer Sveriges vanligaste cancersjukdom?
 • Vad är prostata och vem drabbas av prostatacancer?
 • Hur vanligt är det att man har förstorad prostata utan att ha cancer?
 • Har antalet som drabbas av prostatacancer ökat genom åren, och i så fall varför?
 • Finns det några geografiska skillnader när det gäller förekomsten av prostatacancer?
 • Vad är PSA egentligen?
 • Hur görs ett PSA-prov?
 • Varför höjs PSA-värdet vid prostatacancer?
 • Vilket PSA-värde ska en frisk man ha?
 • Vad betyder det om PSA-värdet stiger?
 • Hur ger man strålbehandling?
 • Hur länge pågår strålbehandlingen?
 • Gör utvärtes strålbehandling ont?
 • Gör invärtes strålbehandling/brachyterapi ont?
 • Vad är brakyterapi?
 • Vilka är biverkningar av strålbehandling
 • Finns det olika sätt att operera bort prostatan?
 • Vad är en robotoperation?
 • Vilka är biverkningarna av operation?
 • Vad är hormonbehandling vid prostatacancer?
 • När ges hormonbehandling?
 • Hur ges hormonbehandling vid prostatacancer?
 • Varför ges hormonbehandling vid prostatacancer?
 • Vilka är biverkningarna av hormonbehandling?
 • När genom för man en testikeloperation?
 • Vilka är biverkningarna vid testikeloperation?
 • Hur kommer behandlingen att påverka vardagslivet?
 • Hur kan man själv medverka till att behandlingen blir så bra som möjligt?
 • Finns det någon litteratur eller webbplats där man kan få mer information?
 • Smittar prostatacancer vid samlag?
 • Är prostatacancer en ärftlig sjukdom?
 • Är återkommande ejakulationer bra för att undvika prostatacancer?
 • Hur många blir friska?
 • När kan man säga att man är frisk?
 • Kan man skydda sig mot cancer?

Mig och min prostatacancer

 • Är sjukdomen spridd och vad betyder det i så fall?
 • Kommer prostatacancern att förkorta mitt liv?
 • Hur ofta får man sin behandling?
 • Hur mår man när man får behandling?
 • Hur vet man vilken effekt behandlingen kommer att få, hur mäts effekten?
 • Vilka biverkningar har behandlingen?
 • När ska behandlingen starta?
 • Vet man varför behandling av prostatacancer påverkar erektionsförmågan? Är det den mentala delen av sexlusten som förändras?
 • Vart vänder jag mig med frågor kring sexualiteten?
 • Vem talar jag med om inkontinenshjälpmedel?
 • Hur kan man hantera perioden av väntan före behandlingen?
 • Var kan man hitta någon att prata med?
 • Hur kan man få veta mer om sjukdomen?
 • Vad innebär att få en ny medicinsk bedömning, second opinion?
 • Hur kan man berätta för andra om sin sjukdom?
 • Kan man påverka sjukdomen genom att leva på ett visst sätt?
 • Kommer livet att bli som vanligt igen?
 • Vilket stöd och hjälp finns att få?
 • Vem är min kontaktsjuksköterska?
 • Hur ser min vårdplan ut?
 • Vad ingår i min vårdplan?
 • När kommer nästa kontakt med mig ske?
 • Hur och vem kontaktar jag om det är något innan nästa kontakt?
 • Hur får jag tillgång till cancerrehabilitering?
 • Är cancerrehabilitering en viktig del av min cancerbehandling?
 • Vad gör jag när jag har det svårt att hantera min situation?
 • Finns samtalsstöd för mig och min familj?
 • Hur kommer jag igång?
 • Hur anpassar jag min träning till mina förutsättningar?
 • Hur äter jag rätt?
 • Vill veta mer om cancer? Var hittar jag föreläsningar för mig som patient?
 • Vad innebär det att delta i kliniska prövningar?
 • Varför ska jag delta i kliniska prövningar?
 • Vad gör man om prostatacancern kommer tillbaka?
 • Vad innebär det att prostatacancern har spridit sig?
 • Vad menas med palliativ vård?
 • Varför ger man cytostatika?
 • Jag skulle vilja åka på något hälsohem. Är det möjligt att få via Landstinget?
 • Var ska jag vända mig om jag vill framföra klagomål på vården?

Senast uppdaterad 07 april 2022