Verksamhetsberättelse 2021

 

 

Verksamhetsberättelse för Prostataföreningen Gävleborg 2021

Styrelsen för 2021 års verksamhet har haft följande sammansättning.

 

Ordförande        Lars Börje Hellberg Hudiksvall

Vice Ordförande Bengt Sundström Söderhamn

Kassör                Maj-Lis Wannqvist Johansson Bollnäs

Sekreterare         Hans Joelsson Gävle

Ledamot               Ulf Sundh Hudiksvall

                            Lennart Smith Söderhamn

                             Leif Svedlund Gävle

Ersättare               Anders Persson Järvsö

                             Hans Erik Hansson Gävle

Revisorer              Calle Ringbo Edsbyn

                             Stig Lennart Eriksson Söderhamn

Ersättare revisor     Bertil Hult Bollnäs

Valberedning          Sture Hansson Edsbyn

                             Karl Gunnar Landar Viksjöfors

 

 

 

 

 

Även detta år har Corona pandemin under våren satt sina spår med verksamheten. Inställda träffar och möten med medlemmarna, två digitala styrelsemötenmöten, så och vårt årsmöte i april och andra träffar medvårasamarbetspartners
. Hösten blev lite bättre då vi kunde ha två styrelsemöten fysiskt i Söderhamn. Även våra möten med medlemmar blev bättre. Vi genomförde 60 plus-mässan i Gävle och Hudiksvall. Även en del snackcafér i Gävle samt Ljuspunkten träffarna dock i något förminskad form.
Representation under året.
Även i år har några av våra ledamöter deltagit i projektgrupper, regionala och nationella. Med tanke på Covid även detta år var många möten digitala. Dessa har varit hårt styrda till att följa i förväg inskickade underlag till agendan, varför de spontana diskussionerna har uteblivit.
Lennart Smith har varit engagerad i projektgrupp i Region Gävleborg med mål om bättre vård för prostatacancerpatienter. Tyvärr även det med Covid problem enligt ledarna i gruppen och träffarna har varit inställda.
Hans Joelsson har varit den som varit mest i elden. Bland annat som ledamot i Förbundsstyrelsen, där han för övrig under året blev vald till vice ordförande, grattis. Som förbundsrepresentant har han vid två möten drivit frågan hur förbättra kvalitén på kirurgin your ett patientperspektiv" i Nationella Prostata Cancer Registret (NPCR). Frågan som Hans och förbundet ställer sig i detta är att det bör finnas svar i registret (RATTEN) " på var man hittar de sjukhus/ läkare som gör flesta och har de minsta biverkningar efter en operation ", som svar från NPCR, är detta en fråga som Prostatacancerförbundet måste driva.
Hans Joelsson tillsammans med Gert Malmberg och Calle Waller i förbundet har haft informella möten med erfarna kirurger och samtal där trion hoppas att det skall utmynna i konkreta förslag hur förbundet skall driva på en process med mål att på sikt ska en bättre och jämlikare operationskvalitet i hela landet, vilket skulle gynna blivande patienter oerhört.
Inom NPCR har man även drivit frågan ett projekt för Individuell Patient Översikt (IPÖ) som Hans deltagit i. IPÖ är en typ av journal, som både patient och läkare har stor nytta av dels. En lång historik som är väl dokumenterad på ett enklare sätt så att läkare och speciellt patient förstår, i stället för långa skrivna berättelser. Samtidigt är det bevisat att läkaren sparar 10–20 minuter per patient på inläsning av journalen. Idag finns det 8 olika cancerformer som använder detta program och IPÖ kommer att implementeras på flera ställen i Sverige, förhoppningsvis även i Gävleborg.
Under året har Regionala Vård Procesgruppen kommit med den stora nyheten att de större operationsköerna har minskat kraftigt i Region Gävleborg, samt att man har infört Magnetresonansundersökning (MR) innan biopsiprover tas. Hösten 2021 togs även ett beslut att starta upp Organiserad Prostatacancer Testning (OPT) med start 2022 som ett försöksprojekt.
Hans kommer att tillsammans med Förbundsordförande Kent Lewen företräda förbundet i den Nationella Vårdprogramgruppen (NVP)
Hans Joelssons arbete i förbundet ger även oss i föreningen god inblick i vad som sker inom Prostatacancer vården och det är föreningen mycket tacksam för.

Förbundsstämman
Den 28 april som även detta år blev digital på grund av Corona, representerades av ordförande Lars Börje Hellberg och sekreterare Hans Joelsson. Stämman som är en stadgestyrd och beslutande sammankomst och med redan tidigare behandlade frågor som skall beslutas om, och vilket gjordes utan större diskussioner.
Förbundets Kickoff
Den 16–17 september deltog Lars Börje Hellberg och Han Joelsson i förbundets Kickoff träff som gick av stapeln på Wikingline båt till Åland T.o.R Här drogs det upp en del projekt som förbundet under 2022 skall genomföra. Utbildningar som riktar sig till både nya och gamla ledamöter i styrelsen för att förbättra vår kunskap om Prostatacancer, för att vi när vi möter människor kan ge en så bra bild av sjukdomen som möjligt.
De kommer även att ge ut en ny allmän bok om Prostatacancer. Även hur vi möter politiker för att få fram vårt budskap på ett bra sätt.

Region Gävleborg
Några av våra ledamöter har deltagit i olika gruppkonstellationer även om träffarna har varit sparsamma har vi haft telefonkontakt, samt digitala möten med berörda parter.
Vi har även skickat ett par för oss viktiga skrivelser till regionen om.
OPT: I januari en skrivelse om krav att region Gävleborg skall införa OPT. Under hösten kom ett glädjande besked att Regionen beslutat att införa OPT under 2022 som ett försöksprojekt, i samarbete med övriga regioner i RCC Mellansverige.

Almänläkare -situationen: Region Gävleborg ville minska på antalet närvarande allmänläkare på vissa hälsocentraler vilket vi befarade att av Prostatacancer undersökningarna blir lidande. Tyvärr fick vi inget gehör från Region Gävleborg i frågan.

 Utåtriktad Information och föreläsningar.

Under våren blev nästan allt inställt: Ljuspunkten i Gävle och Hudiksvall hade dock en del promenad-dagar.
På Hösten blev det lite mer fart.  
Prostataföreningen hade två Snackcafér i Gävle där bland annat Andreas Norlinder läkare vid Gävle sjukhus deltog en gång. Han var mäkta imponerad av den verksamheten. För övrigt var det vid dessa träffar diskussioner och erfarenhetsutbyte bland deltagarna.
Nisse Andersson I Gävle

60 plus-mässorna
i Gävle 21–22 september och Hudiksvall 20–21 oktober har genomförts under trevliga former.
 Med början i Gävle på Monitor ERP Arena. Första dagen var det nästan rusning in på utställningen, som i sitt namn 60 plus hade riktat in sig på de äldre i samhället. Detta märktes även på utställarna på bägge platserna såsom Bröstcancerföreningen Maria, några pensionärsföreningar, hjälporganisationer, politiska föreningar och hyresgästföreningar men även andra som lockade med resor, försäljning av goda ostar, bröd, lädersaker, och mycket annat.  Vår monter hade flera besökare som var intresserade av vår förening många hade frågor om prostatacancer.

Bo Diseborn och Rolf Johansson samtalar med mässbesökare i Hudiksvall
Socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi i samspråk med Lars Börje Hellberg

Några veckor senare var platsen Aktivitetsfabriken i Hudiksvall och med samma upplägg, likvärdiga utställare och samma ålder på besökare. Vår monter både i Gävle och Hudiksvall hade vi försäljning av Mustaschkampen prylar. Dessutom delade vi ut små Mustaschlampor som man kunde hänga fast i ytterjackan för att synas i mörkret.
I Hudiksvall fick vi besök av Socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi, som stannade till och fick lite information av ordförande Lars Börje Hellberg, som även gav honom en Mustaschpins att förgylla rockslaget med. Lars Börje passade på att informera om den stora frågan för oss Prostatacancer patienter, som är en viktig jämlikhetsfråga om Screening, eller som vi säger Organiserad Prostatacancer Testning (OPT), vilket enligt statistiken om det införs kan rädda tusentals liv per år. Han lovade att ta det vidare till socialministern, så bollen ligger hos våra folkvalda politiker om /när det ska komma att införas.
På bägge platserna träffade vi många män och kvinnor som med nyfikna blickar kom fram till oss för att få information om sjukdomen. Vi upplyste om att det är viktig att man i god tid tar sitt PSA helst kring 50–55 års ålder. Om man då blivit diagnostiserad för prostatacancer finns många olika möjligheter till botande behandlingar. Om man väntar för länge och får samma diagnos kan det bli så illa att det inte går att ge botande behandlingar utan måste behandlas med bromsande mediciner i stället. Det uppdagas att alltför många män som är i riskåldern väntar med att ta ett PSA, som i förlängningen kan rädda liv. Flera som tagit sitt prov var ovetande om vilket värde de fick, vilket är viktig att veta för att vid nästa PSA prov veta om det har skett någon förändring. För övrig var det lika på bägge ställena, att vi fick informera besökarna om de olika behandlingarna, biverkningar och andra problem vid prostatacancervården, men vad har man att välja på! Vi ser framåt för att våra söner i framtiden får en bra screening och uppföljning av prostatacancer.
Vi ser ett svagt ljus i tunneln och hoppas att våra politiker tar sitt förnuft tillfånga och ger klartecken för införandet av OPT, som redan nu finns i några regioner och räddar liv.

Under dagarna fick vi några som tecknade sig som nya medlemmar.
Prostataföreningen Gävleborg tackar alla besökare för visat intresse och samtidigt till alla våra funktionärer som hjälpte till under mässdagarna.

Sverige resan med Håkan Florin.
den 8 augusti fick Gävleborg träffa den leende och alltid glade Håkan Florin från Värmland som med förbundets medgivande åkte runt i hela Sverige för at informera om Prostatacancer och även slå ett slag för kampanjen att inför Screening i Sverige eller OPT organiserad Prostatacancer Testning.

Nisse & Ola fick träffa Håkans alltiallo Aron

I Gävle fick man träffa Håkan Vid Coop i Valbo köpcenter, tillsammans med Nisse Andersson och Ola Eriksson höll de i gång hela dagen med information och försäljning. Heder åt Håkan Florin med sin entusiasm för positiv propaganda mot prostatacancer.

Facebook
Lennart Smith administrerar en ny Facebook grupp under namnet Prostataföreningen Gävleborg. Där sprids information om föreningen och vad vi arbetar med. Där länkar vi även till Prostatacancerförbundet och Mustaschkampen och andra mediala uppgifter för att få spridning av information om Prostatacancer. Gruppen är öppen så att vem som helst kan ta del av inläggen.

Sport huset i Gävle har även i år i samband med Mustaschkampen i november haft försäljning av lite av våra prylar, och samtidigt gjort PR för vår förening

 

 

Golftävlingen Mustaschkampen samlade in 49 000: - till Prostatacancer.
Lördag 21 augusti 2021

Göran Björke puttningsmästare         

Prisbordet.

Efter ett års bortavaro på grund av tävlingsförbud i Sverige var det åter dags för den som många spelare uttryckte sig ”Årets viktigaste tävling” Mustaschkampen, och som arrangör kan man bara hålla med. Varje år dör det ca 2500 män i Prostatacancer. Även detta år har vi i Prostataföreningen Gävleborg fått mycket god respons både från företag, föreningar och privata givare. Hudiksvalls Golfklubb är den största givaren, genom att erbjuda oss en perfekt bana och personal utan kostnad samt bidrar med att alla avgifter går till insamlingen. Även Golfkrogen bidrog med att 20:-/köpt lunch denna dag gick till insamlingen samt bjöd alla deltagare på kaffe efter 10 hål Tack!
Ett 50-tal företag i Hudiksvall och Söderhamn var dessutom riktigt givmilda, till exempel ekonomiska bidrag på 10 000: -. Prisbordet, även det skänkt av företagen uppgick till ett värde av omkring 25 000: - Inklusive bidrag, startavgifter och försäljning, blev summan 49 000 och det mesta gick oavbrutet till Prostatacancerförbundet.
 Klockan 08.30 startade de första två av de 80 anmälda lagen (vilket är ett rekord i antal starter) och sista boll slog ut strax före klockan15, så det blev golf hela dagen. Under de gynnsamma väderförhållandena som var blev det många slag för Prostatacancern. Under dagen hade Prostataföreningen ett informations och försäljningstält där flera av spelarna dels köpte mustaschpins, dels prata prostatacancer, och där vi efter bästa förmåga gav svar. Vid sidan om tävlingen hade alla chans att delta i Puttningstävlingen under dagen. Där puttades en kvalificeringsomgång och senare en final, 10 talet spelare gick till
 puttningsfinal. Målet där var att sätta 3 bollar i kopp från 5 meter. Här fick vi se många fina puttar, men även missar och till slut korades en segrare, Göran Björke Hudiksvall fick mästarpriset, en fin bricka med godis från Fagerströms Karamellfabrik.
En tävling i tävlingen var att kora snyggaste mustaschen och den gick till bröderna Viktor och Emil Månström inte 12 år fyllda men med eleganta mustascher (även med hjälp av lite tusch)
Greger Hansson och Jesper Jernlund vann golftävlingen på 60 slag och fick gå fram och välja pris först. I sitt tacktal uttryckte Greger att denna tävling är inte bara en golftävling utan en viktig tävling för att hjälpa alla som forskar, jobbar, vårdar och upplyser oss män om prostatacancer, och att vi i lilla Hudiksvall kan visa att vi kan hjälpa. Samtidigt tackade han för ett fint

Emil och Viktor mustaschsegrare

arrangemang och en fin bana. Applåder från publiken.  Det tävlades även om närmast hål vid alla par tre hålen Vinnare av närmast hål blev Göran Ivar på hål 7 Johan Björkén   hål 9, Erik Norman hål13 och Calle Lindh på hål 17
 Prostataföreningen Gävleborg tackade spelare, funktionärer, sponsorer och Hudiksvalls GK för deltagande och givmildhet under dagen vilket kommer prostatacancer vården till gagn i framtiden.

Årsmötet hölls den 21 april eftersom pandemin härjade så blev det ett telefonmöte.
Det var en liten skara medlemmar som hade hörsammat inbjudan.
Mötet öppnades av ordförande Lars Börje Hellberg som hälsade alla välkommen. Efter uppropet följde årsmötet enligt gängse stadgar. Maj Lis Wannqvist Johansson och Lennart Smith valdes att justera protokollet.
Efter en kort information om Styrelsens verksamhetsberättelse2020 kunde vi konstatera att många aktiviteter blivit inställda.
Inför valen hade Nils Andersson en mångårig medlem och styrelseledamot avsagt sig vidare arbete i styrelsen på grund av flyttning från regionen
 Däremot blev det nyval av Hans Erik Hansson Gävle som ersättare, Leif Svedlund gick upp som ordinarie ledamot, övriga poster oförändrade.
 Lars Börje Hellberg avslutade årsmötet med att tacka alla som deltagit med förhoppning att vi snart kommer att ses fysiskt. Även detta år blev vi utan kaffe!

Medlemskontakter:

Året har präglats av få fysiska medlemskontakter. Dock kunde vi genomföra två 60 +plusmässor. I Gävle och Hudiksvall och i Gävle även ett par snackcafér.

Mediabevakning
 
I media har föreningen visat sig dels genom flera artiklar om våra träffar prostatacancervård, där den viktigaste frågan gäller Organiserad Prostatacancer Testning, vilket glädjande har kommit till ett försöksår under 2022.Något att se fram emot. Några ur styrelsen har även figurerat i radio/tv.
 Utbildning.
Enda utbildning som förbundet haft detta år är Kick-off under hösten 2021 där Ordförande och sekreteraren varit närvarande

 

 

 

 Redovisning av föreläsningar och Föreningsträffar

Dat

Plats/aktivitet

Ant.

Dat.

Plats/aktivitet

Ant.

8/8

Gävle Sverigeresan

50

6/10

Hudiksvall Ljuspunkten

10

21/8

Hudiksvall Mustasch Golf

200

20–21/10

Hudiksvall 60 plus mässa

100

21–22/9

Gävle 60 plus mässa

100

25/10

Gävle Snackcafér

10

27/9

Gävle Snackcafér

15

 

 

 

 Medlemsutvecklingen under åren.
Roligt är att vi har kvinnor med i vår förening. Detta år har vi 6 kvinnor som medlemmar och det finns plats för fler. Medlemsutvecklingen detta år har tyvärr minskat. Kan bero på att vårt Kunskapspaket som delats ut av sjukvården inte genomförts i den omfattning vi har som mål. Här måste vi fundera ut hur vi skall möta och få kontakt med männen som drabbats, men kanske i första hand innan de drabbats.

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2029

2020

2021

45

129

145

154

173

193

197

203

213

228

247

251

258

252

239

 

 

 Slutord

På grund av pandemin har vår utåtriktade verksamhet legat på sparlåga första halvåret, vilket vi försökte ta igen under hösten. Då vi genomförde två 60 plus mässor en i Gävle och en i Hudiksvall, dessutom två snackcafér i Gävle.
Tyvärr har vår medlemsutveckling stagnerat vilket är ett aber för oss som förening. Trots det ser vi med tillförsikt på framtiden. Region Gävleborg har tagit beslut om att tillsammans med övriga regioner i RCC -Mellansverige, att under 2022 införa OPT (Organiserad Prostatacancer Testning). Första tiden som ett försöksprojekt. Vi tror dock att det ska bli ett viktigt verktyg i vården. Något som vi stridit för i flera år.
 Vi har förhoppningar att under 2022 få möta medlemmarna fysiskt. Vi och Region Gävleborg har stora uppgifter där vi vädjar om hjälp av er medlemmar och andra intressenter.
 Den stora uppgiften under 2022 är att påverka Region Gävleborg för att införa IPÖ (Individuell Prostatacancer Översikt) vilket är ytterligare ett verktyg för patienternas ”prostatacancerresa” både för läkare men framför allt oss patienter.
Vi vill tacka alla medlemmar, Region Gävleborg, företag, föreningar och privata initiativ för att ni stödjer oss på många sätt. Även ekonomiskt. Det är viktigt att vi har ert stöd och vi hoppas att ni även 2022 kommer att hjälpa oss och er själva till att förbättra prostatacancervården.

Gävleborg mars 2022.

 

Lars Börje Hellberg                   Bengt Sundström                    Maj Liss Wannqvist Johansson

Ordförande                               Vice Ordförande                     Kassör

 

 

Hans Joelsson                           Ulf Sundh                                Lennart Smith
Sekreterare                              Ledamot                                 Ledamot

 

 

Leif Svedlund                            Hans Erik Hansson                  Anders Persson

Ledamot                                   Ersättare                                Ersättare

 

Senast uppdaterad 09 april 2022