Verksamhetsberättelse 2020

 
Verksamhetsberättelse för Prostataföreningen Gävleborg 2020

Styrelsen för 2020 års verksamhet har haft följande sammansättning

Ordförande                        Lars Börje Hellberg Hudiksvall

V.Ordförande                      Bengt Sundström Söderhamn

Kassör                                Maj-Lis Wannqvist Johansson Bollnäs

Sekreterare                       Hans Joelsson Gävle

Ledamot Ulf Sundh HudiksvallLedamot
Nils Andersson Skutskär

Ledamot                             Lennart Smith  Söderhamn

Ersättare                            Anders Persson Järvsö

                                          Leif Svedlund, Gävle

Revisorer                           Calle Ringbo Edsbyn

                                          Stig Lennart Eriksson Söderhamn

Ersättare revisorer                Bertil Hult Bollnäs

Valberedning                     Sture Hansson, Edsbyn

                                         Karl Gunnar Landar Viksjöfors

 

 

 
Detta år har präglats av Coronpandemin som satt många många många många käppar i vår aktivitetshjul. Vi har docka hunnit med ett digitalt årsmöte, två ordinarie fysiska möten och två digitala. För övrigt har vi löst många frågor genom Epost. Många av våra aktiviteter har vi varit tvungna att ställa in. Trots detta har vi ändå haft några digitala träffar med ledande tjänstemän, politiker och läkare på Region Gävleborg och RCC

Representation under året
Våra ledamöter har i den mån det fungerat deltagit i projektgrupper och organisationer både nationellt och regionalt.
16 april deltog Hans Joelsson som förbundsrepresentant och Lars Börje Hellberg som ordförande i vår förening i Förbundets årsmöte som detta år blev ett telefonmöte med 22 medlemmar och 9 ledamöter från Förbundsstyrelsen. Här blev det inte många diskussioner utan de flesta frågor och förslag klubbades igenom av årsmötesordförande Kent Lewén från Blekinge som avslutade årsmötet. Efter mötet fick Kent även motta förbundets hedersbetygelse för 2019 tillsammans med Maria Lewin/Lundh och Jan Erik Damberg.
Hans Joelsson, vår sekreterare för en mandattid om två år i Prostatacancerförbundets styrelse med Gert Malmberg Östergötland med kvalitetsfrågor din ett patientperspektiv. Han representerar förbundet i styrgruppen för Nationella Prostata Cancer Registret (NPCR) och i Regional Vård Process Gruppen där han har ersatt mångkunnige Calle Waller. Hans är en av de största tidskriftssystemen för oss patienter och läkare för att ge information om vår historik och framtida "vårdresa". De flesta träffar och möten var digitala.
Lennart Smith Söderhamn valdes på vårt årsmöte i som ordinarie ledamot i styrelsen. Han har deltagit som patientrepresentant i en projektgrupp i Region Gävleborg för att förbättra prostatacancervården. Tyvärr har detta projekt varit tvungen att ta en paus på grund av Covid 19. Sexmöten av åtta blev inställda. Förhoppningen är att projekten kan fortsätta under 2021.Vi anser att det är viktiga frågor den gruppen tar upp. Jag har gjort ett jobb med prostatacancerpatienter och hur de upplevt vården. Svaren har en del att göra med region Gävleborg och de ligger som underlag för en förbättrad prostatacancervård.
Hans Joelsson, Lars Börje Hellberg och Lennart Smith har en oppositionspolitiker för att lämna våra synpunkter till ett eventuellt inköp av operationsrobot. Vi i vår förening anser inte att regionen ska köpa en robot för prostatacanceroperationer Vi anser det är bättre att samla alla svåra operationer på ett fåtal ställen i landet för att bygga upp en gedigen verksamhet.

Under årets sista månad skickade föreningen ett brev till Hälso-sjukvårdsnämnden och dess ledamöter för att trycka på en förbättringspotential av vården genom att starta upp med OPT: Organiserad Prostatacancer Testning, i andra regioner i landet och bevisligen fick ned prostatacancerfall. V i hoppas på ett positivt svar under 2021.
Nisse Andersson har föreningens representant i samarbetsprojekten Ljuspunkten under 2020 och var med på 3 styrelsemöten och dragit upp riktlinjer för Ljuspunktens verksamhet, alltså den fick stryka på foten under året på grund av pandemin.
Vi hann
med en hälsomässa i Hudiksvall i februari flera av våra medlemmar i Hudiksvallstrakten var med i vår monter för att informera, förklara och diskutera med besökarna. Vi hade en försäljning av våra mustaschpins med mera.
För övrigt har informationsträffar var på grund av rådande situation.

Utställning hösten 2020 Gågatan Hudiksvall

Tält på Gågatan i Hudiksvall


20200215 110258

Sven Erik Eriksson Delsbo informerar på Hälsomässan Medlemsträffar/Snackcafér

Ljuspunktens aktiviteter kunde genomföras under våren. Docka med en förminskad aktivitet i Gävle och Hudiksvall, för att på hösten 2020 minska till nästan.
Gävle fick igång två snackcafeér under vårens herrsträvar. Bägge 60 plusmässorna blev inställda i
Hudiksvall och i Gävle Förhoppningsvis kommer de tillbaka under 2021.
Mustaschkampen i Golf blev inställd på grund av pandemin. Hoppas att tävlingen kan återupptas 2021.
Den nationella Mustaschkampen under hösten med besök på affärer blev en inställd i vår region.
Sport-huset i Gävle har sålt prylar från oss och på så sätt gjort PR för Prostatacancer.
24 oktober hade vi tillsammans med Bröstcancerföreningen en liten information och försäljningsdag utan för Galleriorna i Hudiksvall. Perfekt på lönedag då det var relativt mycket folk ute. Vi hade gjort lite extra avskärmning med plexiglas för att eliminera smittorisken, fungerade bh.

 

 

Årsmötet hölls den 29 april över nätet genom ett telefonmöte.

Mötet blev lite konstigt med alla deltagare på samma telefonlinje. En del av reglerna för att mötet kunde fungera. Efter ett kort anförande och upprop av deltagarna gick vi igenom de vanliga årsmötesfrågorna med val av ledamöter inför 2020 där det blev idel omval och ett nyval på Lennart Smith Söderhamn som ordinarie ledamot. 2020 års års verksamhetsklubbad.
Lars Börje Hellberg avslutade mötet genom att beklaga att det inte blev vare kaffe eller macka, män vi får hoppas att vi får återgälda det vid annat tillfälle, och med det avslutades årsmötet 2020.

Prostatacancer nu och i framtiden
Vi ser framemot en allmän ”Organiserad Prostatacancer Testning” för kommande prostatacancerpatienter. Det kommer att bli en huvudfråga för oss i styrelsen. Vi har långtgående planer med att försöka få träffa politiker och makthavare för att på bästa sätt förbättra prostatacancervården
Medlemskontakter.
Kontakterna rent fysiskt har varit tunnsådda, men genom epost, telefon och andra digitala medel har vi i styrelsen haft många kontakter med drabbade av Prostatacancer där frågorna är många och svaren likaså.
Övrig verksamhet

 Mediabevakning och politiker träff/ar

Flera artiklar har synts i pressen om prostatacancer. Kanske övervägande problem med de som har fått en diagnos, men på grund av pandemin inte fått tid till behandling. Detta har varit en svår nöt för regionerna i landet, även här i Gävleborg.
Hans Joelsson, Lennart Smith och Lars-Börje Hellberg hade en träff med oppositionen med anledning av att de önskar att Region Gävleborg satsar på en operationsrobot. Vår ståndpunkt, som inte delades helt med dessa herrar, är att vi inte anser att det är rätt satsning eftersom det i dag finns fler robotar i landet än behovet, vilket gör att läkarna på dessa platser inte gör tillräckligt många operationer per år. Vi anser istället att vår region blir effektivare med både upptäckt och eftervård. Vi ser att framtida operationer görs på få ställen med en effektiv stab vilket ger en bättre kvalitet.

Utbildning  Har varit inställd under året

Redovisning av Föreläsningar och föreningsträffar

Dat

Plats/aktivitet

Ant.

Dat.

Plats/aktivitet

Ant.

14 /2

Hälsomässa Hudiksvall

100

24/10

Informationsträff på gatan Hudiksvall

20

29/4

Telefonmöte

14

Hösten

Ljuspunkten Gävle 2x

30

Våren

Ljuspunkten Gävle 3x

50

Hösten

Ljuspunkten Hudiksvallx2

25

våren

Ljuspunkten Hudiksvallx2

25

 

 

 

 

Medlemsutveckling under åren.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

45

129

145

154

173

193

197

203

213

228

247

251

258

252


Glädjande är att vi har kvinnor som medlemmar och sista året är det 8 kvinnor i föreningen. Vår medlemsutveckling ligger på stadig grund, även om året har visat en minskning. Kan bero på att det har varit mindre patienter som sökt vård på grund av pandemin.

 

Slutord 2020 Bild

 

Senast uppdaterad 09 april 2022