Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse för Prostataföreningen Gävleborg 2013

Styrelsen för föreningen har haft följande sammansättning.


Ordförande            Lars-Börje Hellberg ,Hudiksvall
V. Ordförande        Bengt Sundström, Söderhamn
Kassör                   Maj-Lis Wannqvist Johansson, Bollnäs
Sekreterare           Urban Sjöström Gävle
Ledamöter             Eilert Isaksson, Edsbyn
                              Tord Fahnqvist Österfärnebo
Vakant plats
Ersättare                Nils Andersson; Skutskär
                               Lennart Thuresson Bollnäs.
Revisorer               Staffan Broomé, Bollnäs
                              Åke Hjus, Alfta
Ersättare                Bertil Hulth
Valberedning          Sture Hansson ,Edsbyn
                              Vakant.

 Föreningen har under detta år haft fem protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte. Hela styrelsen har varit aktiv i sammankomster med företag, föreningar och allmänheten med fokus på information om prostatacancer. Vi har arrangerat tre välbesökta föreläsningskvällar i distriktet. Förläsare har varit kostinformatör Isa Wallmyr och Sjukgymnast Stefan Persson, bägge från Alfta Quren. Styrelserepresentanter har även deltagit i konferenser på riksnivå.

Representation under året.
Den 5 februari
deltog Nils Andersson och Lars-Börje Hellberg i ett Regionsmöte i Örebro .
11 April var Urban Sjöström med i en konferens med RCC i Uppsala.
17-18 april medverkade Lars-Börje Hellberg och Nils Andersson tillsammans med ca 70 andra föreningsmänniskor i förbundsstämman på en Viking båt. Första punkten var utdelning av årets hederspris som gick till Anders Guneius Ikea chef i Stockholm. Priset fick han för sitt engagemang att skapa uppmärksamhet kring prostatacancer. Trots långt framskriden prostatacancer förmedlar han livsglädje och positivitet han har genomfört Svensk Klassiker flertal gånger och när priset utdelades hade han genomfört sitt 46 Wasalopp.
I samband med årsmöte framförde vår förening önskemål om att Förbundet skulle ta fram ett enkelt föreläsningskoncept, som vi kan använda vid möten med andra intresserade när vi är ute på informationsmöten.
Beslut togs bland annat att Prostatacancerfonden skall vara kvar som fond.
8 april och 8 maj
höll förbundet två utbildningsdagar under namnet ”Lyftet” där Lars-Börje Hellberg var föreningens representant .Utbildningens målsättning var att vi skulle få en mer samlad bild av informationsflödet om sjukdomen. Utbildningen var förlagd i Uppsala och Sundsvall
19 April deltog Sture Hansson, Eilert Isaksson och Urban Sjöström i en konferens i Gävle om Rehabutredning för patienter.

Maj deltog Eilert Isaksson och Sture Hansson i ett rehab möte där fokus låg på Parkinson och Reumatiska problem.

9 oktober Nils Andersson var med på Informationsdagen om införandet av kontaktsjuksköterska för alla patienter, detta skall enligt Landstinget vara infört under 2014.
och vården inom prostatacancer.

Övrig verksamhet.
Styrelsens ledamöter har under året deltagit i olika föreningsmöten och arbetsplatsträffar för att informera om prostatacancer.
Lars-Börje Hellberg höll en informations träff med räddningstjänsten i Hudiksvall i januari    8 januari 2013 brandstation Hudiksvall.


Under november-december hölls information och försäljning av nålar med HHC ( Hockeyklubben i Hudiksvall).
Vid en träff med spelare och ledare i HHC riktade han ett tack för klubbens initiativ att samla pengar till forskning om prostatacancer, och informerade även lite om prostatacancer.
Nils Andersson har under året informerat för PRO i Strömsbro för 60 deltagare. Nils har även sålt våra Blå Bandet nålar och delgivit information vid två tillfällen på COOP i Skutskär och Willys i Skutskär.

Årsmöte 2013
Årsmötet 2013 var det 6 mötet och hölls på Alfta Quren den 19 mars , 23 medlemmar var närvarande. Bertil Hult ,Bollnäs valdes till ordförande för mötet och Nils Andersson som sekreterare.

 Nils Andersson och Bertil Hult

Vid genomgång av årsmöteshandlingar visades att föreningen genomfört ett omfattande arbete med utställningar, informationsmöten personliga pratstunder med medlemmar. Beslut togs bland annat att föreningen aktiv skall medverka i förbundets manifestation med mottot ”Jämlik prostatacancervård.” Lars-Börje Hellberg valdes till ordförande för ytterligare ett år och övriga ledamöter blev V. Ordförande Bengt Sundström , kassör Majlis Wannqvist Johansson .Ny sekreterare blev Urban Sjöström övriga ledmöter Eilert Isaksson Thord Fahnqvist .Som ersättare valdes Nils Andersson Skutskär.Nyval gjorde på Lennart Thuresson Bollnäs.
Bertil Hult tackade för visat intresse och avslutade mötet. Lars-Börje Hellberg överräckte en liten gåva som tack till mötesordföranden.
Föreläsning/Information
I samband med Årsmötet den 19 mars
föreläste Isa Wallmyr från Alfta Quren om den viktiga maten för oss alla, och denna gång speciellt för cancerpatienter. Isa utgick från boken ”Mat Frisk” av två författare med tillsammans 50 års erfarenhet av cancerpatienter . De visar att man kan äta gott men ändå minska risken för cancersjukdomar. Deras mål är att på ett personligt sätt väcka nyfikenhet utan att skrämmas, genom att på ett enkelt sätt förklara sammanhang, sprida kunskap och bjuda på rätter som är lättlagade. Går det att bekämpa cancer med livsstilförändringar? Ja definitivt! Ett påstående som står för författarna till ”Mat frisk”
Som avslutning överlämnade Lars-Börje Hellberg en liten present till Isa och tackade för en intressant föreläsning .


Isa Wallmyr

Föreläsningar 2013.
Tre föreläsningar genomfördes under året. 18 september i Alfta,25 september Ljusdal och 2 oktober i Hofors 120 personer hade hörsammat och deltog i föreläsningarna, där ämnet var ”Bättre livskvalitet med rätt kost och motion.” Föreläsare : Isa Wallmyr kostinformatör, författare från Alfta Quren och Stefan Persson sjukgymnast, även han från Alfta Quren.
Utgångspunkten att det är viktigt vad vi stopper i oss .Inte bara för Prostatacancerpatienter, utan för alla människor.
”Enlig Dagens nyheter 13 juni år visar en studie i San Francisco gjord på över 4500 män att man minskar risken att dö i prostatacancer genom att byta ut ca tio procent av energiintaget, bröd, pasta och socker ,till vegetabilisk fett, såsom olivolja och nötter i sin kost. Trots det positiva resultatet påpekar forskarna att det behövs fler och större studier innan man kan slå fast kopplingen mellan prostatacancer och förbättrade matvanor. Men varför chansa.”
Här fick vi närvarande många fina tips om hur vi i framtiden bör äta för att hålla oss friskare.
Ett budskap var att bygga en mur av bra mat för att vi i framtiden skall stå stadigt när eventuella sjukdomar kommer.
Stefan Person, informerade om motion och varför den hjälper . Det finns möjligheter att cancern stannar av och hormonbalansen blir bättre . Alla möjliga former av kondition är bra, men att man varierar sin aktivitet. För oss prostatacancerpatienter är det viktigt med specifik bäckenbotten träning. För att uppnå bra livskvalitet bör man ha som mål att veta vad man vill göra av sitt liv, all motion som blir av är bra .

Pressinformation
Föreningen har haft ett bra samarbete med press och radio, där vi fått föra fram vårt budskap. Det är viktigt för föreningen och prostatacancervården att den syns i artiklar och hörs på radio. Landstingen slåss med stora problem ekonomiskt och personellt .Därför är det viktig att vi både syns och hörs för att föra fram vården för oss patienter i framkant, och inte som tidigare gömma oss i våra hem.

Förbundskontakt
Styrelsen har haft stadig kontakt med förbundet. Vi har även begärt att förbundet tar fram ett informationsmaterial för oss ute i landet, för att vi skall kunna delge andra rätt information när vi möter föreningar, företag på våra informationsträffar. Vi har deltagit i de möten som förbundet kallat till. Ordförande har även haft ett uppdrag om förslag på arvodering av förbundsstyrelsen

 

 

Redovisning av föreläsningar, föreningsträffar

Datum

Plats/aktivitet

Antal

Datum

Plats/Aktivitet

Antal

8 /1

Hudiksvall Räddningstjänsten.

20

18/9

Alfta /föreläsning

35

13/2

Strömsbro PRO/inf.

60

25/9

Ljusdal/föreläsning

45

19/3

Alfta/årsmöte &föreläsning

25

2/10

Hofors/föreläsning

20

 

 

 

6/12

Hudiksvall/Hockey/inf

25

Medlemsutveckling under åren
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
45    120     145   154 173    193  197
Föreningen har även i år ökat sitt medlemsantal. Vi vet att ca 2500 är drabbade i vårt län.

 
Slutord.
Vi vill tacka Alfta Quren och dess medarbetare ,Isa Wallmyr och Stefan Persson ,som med sitt
varma , trevliga framträdanden vid våra föreläsningar och med deras inspirationsrika idéer om
hur vi skall kunna få ett rikare och friskare liv trots vår sjukdomsbild.

Vårt arbete med informations träffar har rönt framgångar även om det ibland verkar svårt att få
fram budskapet på grund av den tabustämpel som vår sjukdom verkar ha.

Det är en stor utmaning för framtiden med tanke på landstingens minskade resurser och den
ökande cancervården.

Vi i föreningen försöka dra vårt strå till stacken för att ge det stöd vi kan till medlemmar och
anhöriga. Vi ser att fler ställer upp för föreningen och att vi tillsammans skall föra kampen mot
prostatacancer, vi vill tacka alla sponsorer och andra givare som gör det möjligt för oss kämpa
och hoppas att vi får ert stöd även i framtiden.

Gävleborg i mars 2014
Lars-Börje Hellberg - Ordförande
Bengt Sundström - Vice Ordförande
Maj-Lis Wannqvist Johansson - Kassör
Urban Sjöström - Sekreterare
Tord Fahnqvist - Ledamot
Eilert Isacksson - Ledamot
Nils Andersson - Ersättare
Lennart Thuresson - Ersättare

Senast uppdaterad 31 augusti 2020