Verksamhetsberättelse 2011

Hennan Igen 2010

Hennan i solnedgång foto Hans Myrman

Styrelsen för föreningen har haft följande sammansättning          

 

Ordförande Lars-Börje Hellberg, Hudiksvall
V.ordförande Bengt Sundström, Söderhamn
Kassör Maj-Lis Wannqvist Johansson, Bollnäs
Sekreterare Nils Andersson, Skutskär
Ledamöter Theo Overeem, Bergvik
Tord Fahnqvist, Österfärnebo
Stig Norrby, Ljusdal
Ersättare Urban Sjöström,Gävle
Eilert Isaksson, Edsbyn
Lennart Stjärnström,Sandviken    † 22 november 2011
Revisorer Staffan Broomé, Bollnäs
Åke Hjus, Alfta
Valberedning Sture Hansson,Edsbyn
Hans Myrman, Gävle                  † 10 november 2011
 

Under året har vi haft sju protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte. Hela styrelsen har varit engagerad i sammankomster med föreningar och allmänhet med fokus på prostatacancer  Vi deltog som informatörer i samband med O-ringen orienteringen i Mohed sensommaren 2011,där föreningen delade ut broschyrer och informerade om Prostatacancer.  Vi har med hjälp av urolog och förbundsrepresentant Kerstin Åslund haft två välbesökta föreläsningskvällar.

Representation under året
I januari hölls ett telefonmöte med Socialdepartementets samordnare Kjell Asplund. Från föreningen deltog Hans Myrman, Bengt Sundström och Lars-Börje Hellberg. Där diskuterade vi kriterier, målsättningar och förslag hur ett framtida (RCC)Regional Cancer Centra bör fungera. Ett mycket givande möte. Föreningen fick fram många viktiga synpunkter som senare kom fram i slutprodukten

I februari deltog Lars-Börje Hellberg och Nils Andersson i regions möte med prostataföreningar från mellan Sverige i Solna, där bland annat Inger Nordmark ,samordnare för de RCC informerade om arbetet med RCC. Förbundets framtid diskuterades med bland annat dess roll som opinionsbildare, informatör och samverkan med företag .Speciellt med läkemedelsföretag och hur vi föreningar skall ställa oss.

6-7 april var samma duo  med vid Prostatacancerförbundets riksmöte på en av Viking Lines båtar. Mötet avlöpte med många intressanta punkter. Sten Nilsson professor från Radiumhemmet informerade om utvecklingen om prostatacancerbehandlingar som går framåt med stormsteg.
I framtiden kommer mycket bättre teknik att finnas för att ställa bättre diagnoser och behandlingar. Kerstin Åslund informerade bland annat om benskörhet i samband med olika behandlingar och att man bör vara uppmärksam med dessa biverkningar.
Jonas Hugosson från Göteborg erhöll förbundets hedersutmärkelse och stipendium för sin forskning inom Prostatacancer. Han har i första hand har forskat och fått fram positiva resultat i vikten av att ta PSA prov i god tid.

Hans Myrman, Lars-Börje Hellberg, Nils Andersson och Urban Sjöström har deltagit i möten med anledning av bildandet av RCC i regionen, där cancerföreningarna skall ha en uppgift att ge förslag om hur dessa Centra skall verka i framtiden. Dessa möten har Inger Nordmark ansvarat för.

Övrig verksamhet som styrelsen har deltagit i eller anordnat.
Hans Myrman har vid ett flertal tillfällen informerat om PC . Bland annat vid Byggfackets årsmöte i Gävle med ca 20 talet åhörare.
Tillsammans med Urban Sjöström har Hans även fått förfrågan om att starta upp en studiecirkel i Cancerföreningen Gävleborgs regi, där de är med och utformar en del av Cancerföreningens arbete.
Urban Sjöström utarbetar ett eget bildspel om prostatacancer som kan användas i samband med att vi i styrelsens är ute och informerar.

Bengt Sundstöm har varit hos PRO i Söderala där ca 100 personer fick information om PC.
Nils Andersson har varit flitigt i elden, genom att vid ett flertal tillfällen informerat och sålt våra nålar och reflexer utanför större affärer både i Skutskär och Valbo.
Han har även varit ute på informationsresa hos Bomhus PRO där ca 130 personer deltog, Valhalla Sandvikens PRO med ca 100 deltagare, och vid sin gamla arbetsgivare STORA Enso fritid där ca 30 personer deltog.

Årsmöte 2011

Hölls i Gävle och var välbesökt möte.
Leif Bergström Gävle valdes till ordförande.
För övrigt var det sedvanliga årsmöteshandlingar med  genomgång av verksamhetsberättelsen för 2010 , 4:e året i föreningens historia 


Några av mötesdeltagarna vid Årsmöte 2011

För att förenkla inträdet i föreningen till att gälla alla som vill bli medlem och stötta föreningen i dess arbete mot Prostatacancer, gjordes en stadgeändring.
Som avslutning överlämnade Lars-Börje Hellberg en liten gåva till mötesordförande Leif Bergström från föreningen .Därefter inbjöds mötesdeltagarna till fika.

Mötesordf. Leif Bergström sekreterar Nils Andersson

Föreläsningar/ Information
I samband med Årsmöte i 14 april hölls även
information av Överläkare Stefan Bergström och samordnare för RCC Inger Nordmark
Stefan Inledde med att informera om att ”Strålkanonen” inte är något undervapen i kampen mot cancer. Däremot ett förfinat instrument med ett dataprogram som gör strålningen enklare och effektivare för både patient och läkare. När Gävle sjukhus var ute efter en effektiv maskin fick de rekommendation från Köpehamn som är störst i Norden på strålteknik, att köpa in just detta program Rapid ARC som då skulle förbättra för alla.

 

 2010 var maskinen i gång på allvar. För att få  ut vad läkare ville ha av maskinen föregicks det av en längre tids inkörning och mätningar där både tekniker och läkare samarbetar. Varje behandling består av att läkare och tekniker gör många beräkningar och undersökningar om hur och var tumören finns. Därefter är det dags för uppmätning, innan strålningsproceduren startar totalt tar detta ca 6 veckor/ patient.

Till vänster bild av strålning med Rapid Arc: till höger en vanlig
 
Tiden för varje strålning av en cancertumör är minskad till minimum ca 1-2 min, mot en normal strålning som tar mellan 10-20 min och då ska också patienten ligga stilla lika länge.
Detta hoppas läkare  ska underlätta för alla patienter som strålas, samt att Rapid Arc ger dessutom mindre dos till hela kroppen .
Den vanliga metoden används även i fotsättningen
 


Inger Nordmark samordnare för Gävleborg för det nya Regionala Cancercentra (RCC)

Inger Nordmark

I november 2009beslutade regeringen att vi i landet skulle inrätta Regionala Cancer Centra (RCC), med målsättning att cancervården skulle bli mer jämlik . Svårigheten var vilka frågor och lösningar som skulle gälla för att det skulle fungera.
Under 2010 har det arbetats på olika kriterier där även vi i föreningen deltagit och påverkat. Närmaste åren skall regionerna som är sex stycken, ”sjösätta” projekten . Inom 4 år är det meningen att det skall fungera i hela Sverige. I vår region ingår Landstingen i Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Örebro, Uppland, Södermanland och Värmland. Som alla förstår en stor geografisk region, där politiker, tjänstemän skall samarbeta om cancervården. Vår förhoppning som patienter är att detta skall fungera oklanderligt. Redan i dag är några regioner långt framme i projektet t.ex. Skåne.

O-ringen i Mohed 20 juli-29 juli 2011.

 

Under denna vecka informerade vi vid Sveriges största orienteringstävling besökare om prostatacancer. Till vårt förfogande upplät Hans Myrman med fru Rose sin husvagn som blev vår bas. Hans med fru bodde kvar hela veckan för att vakta och hålla ordning på vårt utställnings material. Inför utställningen hade vi införskaffat oss snygga kepsar och tröjor, som gav ett snyggt och proffsigt intryck.
Vi i styrelsen delade upp veckan mellan oss för att ge information till de som var intresserade . Tyvärr var det ingen stor rusning, utan vi fick själva ta kontakt . Kanske är det dock lite tabubelagt med vår sjukdom. De som kom fram tyckte det var ett mycket bra sätt att få information och vi tror att flera av "våra" besökare fick en liten tankeställare.

Vi delade ut ca 200-250 kassar med 7-9 olika informationsblad om prostatacancer allt ifrån Prostatanytt till Socialstyrelsens information. Dessutom lockade vi alla med en liten gåva, en bricka med föreningsnamnet till kundvagnen nästa gång de går och handlar. En uppskattad gåva.

Nils Andersson och Hans Myrman vid vårt informationstält

Många av besökarna stod länge och diskuterade med oss. En liten episod om att vi var uppmärksammade berättade Hans M. När han var och åt, hörde han ett samtal mellan två herrar,

" Du vet du vart man kan få massage" Ett snabbt svar från herre nr 2 " Vet du inte det?.De är där bakom vid Prostatacancertältet." Det får bevisa att flera såg oss även om de inte vågade fram,

Som slutkläm kan vi säga att ca 2000 broschyrer delades ut med information till ca 200-250 besökare hos oss.

Tack Hans med fru, både för Husvagn och de goda bullarna vi fick till kaffet.Prostatacancer i fokus Hösten 2011

 ”Vad händer efter behandling och när är jag friskförklarad
Detta var årets tema vid våra två föreläsningar som hölls i Bollnäs och Sandviken, där förbundsledamoten tillika Urologen Kerstin Åslund trollband oss i nästan tre timmar på varje plats i ett ämne som för de flesta är mycket känsligt. Under dessa två föreläsningar kom det ca 85 personer och glädjande var att även 25 damer ,deltog vilket säger att PC inte är en enskilds sjukdom utan man är två som blir drabbade mer eller mindre. Ämnet är mycket svårt och för att komma till pudelns kärna måste vi först ha reda på de olika vägarna till eventuell botande behandling. Kerstin menade dock att all behandling inte är botande utan syniskt sagt enbart livsuppehållande. En del behandlingar längre och en del tyvärr kortare. Allt beror på när patienten kommer under vård. Idag lever ca 70 000 med PC och det kommer ca 10 000 nya varje år. Trots bättre behandlingar så är dödstalet lika ,ca 2400 år. Man räknar med att år 2030 har vi ca 110 00 män med prostatacancer, vilket säger att vården har en diger uppgift framöver, enligt Kerstin Åslund

 

 

Kerstin Åslund Sundsvall

Vi får förlita oss på den framtida utvecklingen med de Regionala Cancer Centra som kanske kan förbättra statistiken. När det gäller behandlingar så finns det många möjligheter till att både förlänga livet och lindra. Det gäller för landstingen och våra bestämmande politiker att hitta vägarna till bättre vård. Kerstin poängterade att vi föreningar har en mycket stor funktion när det gäller information och som bollplank till de som blir drabbade . Hon menade att sjukhusen inte alltid har resurser att  diskutera  sjukdomen. Det är viktigt att drabbade kommer i kontakt med föreningarna för att de i nästa skeda skall kunna påverka beslutsfattarna om hur viktig vården är för oss med Prostatacancer.

Föreningen tackade Kerstin för två givande och engagerade träffar.
Föreningens målsättning var att vi skulle ha en träff i Ljusdal men tyvärr gick det inte att genomföra. Däremot erbjöds Ljusdals och Färila borna gratis buss till Bollnäs vilket hade hörsammats av 15 personer. Kanske ett nytt grepp för att få fler besökare till föreläsningar.

 

 

En del av Sandvikenåhörarna

 Pressinformation.
Ett flertal artiklar har varit förekommande i pressen i Gävleborg med olika reportage och insändare i tidningar. Bland annat har två riksdagskvinnor uppmärksammat problemet med högkostnads skydd för vissa läkemedel, som de även motionerat för i riksdagen. Denna fråga tog vi i föreningen upp 2010 med Förbundet och nu ser vi kanske en lösning.
Landstinget Gävleborg har figurerat i en del negativa artiklar där det visar sig i Socialstyrelsens undersökning att Gävleborg är bland de tre sämsta i landet när det gäller väntetid på behandling av Prostatacancer. Föreningen kommer att ställa en del frågor till Landstinget Gävleborg om vad de kommer att göra i framtiden för att förbättra situationen.
Det är viktigt att vi syns och hörs i media ,för all uppmärksamhet gör att fler får information om hur vi skall lösa problemen i framtiden.

Förbundskontakt.
Styrelsen har haft god kontakt med Förbundet och vår mentor Calle Waller från Uppsala . Vi har även deltagit i av förbundet kallade möte, där vi framfört våra synpunkter vilka  tillvaratagits av förbundet. Vi har haft brevkontakt genom E-post och många frågor från förbundet har besvarats på detta sätt, vilket underlättar arbetsbördan.

Medlemskontakt.
Medlemskontakten har för det mesta skett genom E-post vilket  föreningen ser är en mycket snabb och enkel kommunikation. Önskemålet vore att alla har den möjligheten . Idag har ca 80 % av medlemmarna e-post . Även information på hemsidan har skett .
Att informera över hemsida och E-post är också en ekonomisk fråga .

 

Redovisning av föreläsningar, föreningsträffar

Datum och plats

antal

Datum och plats

antal

Dec. 2010 Köpmännens senior klubb

12

13 sept. Valhalla Sandviken PRO

100

Feb. Bygg facket i Gävle

20

6 okt. STORA ENSO Fritid I

28

22 mars. Bomhus Folkets hus

130

6 okt. Föreläsning ”Vad händer efter behandling” Bollnäs

40

April, Söderala PRO

100

12 okt. Föreläsning” Vad händer efter behandling” Sandviken

45

Våren 2011 Cirkel i Gävle

10

 

 

Budskapet har kommit ut på flera platser och till personer i olika åldrar i länet.
En eloge till alla som på sitt sätt genomfört denna information som alla har nytta av.
Medlemsutvecklingen under åren.

2007   2008   2009 2010   2011
45          120     145    154    173
Föreningen har sakta men säkert ökat i antalet medlemmar men borde vara större eftersom vi vet att ca 2500 personer med Prostatacancer finns i länet, ca 7 % av de drabbade i länet är anslutna till föreningen

Två av föreningens närmaste medarbetar har under året avlidit.
Hans Myrman Gävle avled den 10 november i en ålder av 66 år. Hans Myrman var vår ordförande i valberedningen. Han var ett eldskäl och föreningsmänniska uti fingertopparna . Han var alltid positiv trots sin under detta år långt gångna sjukdom. Hans var en flitig informatör och delgav i bloggar och facebook sin väg genom sjukdomen. Hans positiva sätt smittade av sig på många andra.

Lennart Stjärnström Sandviken avled den 22 november i en ålder av 65 år. Lennart var en av de senast invalda i styrelsen. Tyvärr är prostatacancer en lömsk sjukdom och man vet aldrig när den slår till. För Lennarts del fick han ett bakslag på sin behandling under sommaren och blev sämre under hösten. Lennart var aktiv föreningsmänniska i flera föreningar .
Dessa herrar visade  stor empati för andra, och det är med stor sorg och smärta vi tar farväl av Hans Myrman och Lennart Stjärnström som lämnar ett stort tomrum efter sig.

 

 

Slutord:

Vi har under året haft nöjet att ha läkare som föreläsare vid flertal tillfällen. Dels en kväll med information om den nya strålkanon som skall förbättra framtida strålbehandling, och även information om det nya sättet att bedriva cancervård i framtiden genom bildandet av RCC. Här har även föreningen varit delaktig i beslutsgången. Vi har arrangerat två föreläsningar om ”Vad Händer efter behandling” där vi haft föreläsare från Sundsvall. Vi har haft utställning om ämnet Prostatacancer i samband med O-ringen i Mohed. Några ledamöter i styrelsen har varit ute på egna informationsuppdrag och där delgivet ett flertal personer i distriktet  sin egen erfarenhet. Nog så viktiga i denna komplexa sjukdom prostatacancer. Vår målsättning som förening är just att informera delge och arrangera föreläsningar, vilket  vi har fullföljt med den äran. Vi hoppas och tror att vårt engagemang skall inspirerar andra att berätta om sin situation och genom påverkan av beslutsfattare få en ännu bättre cancervård i framtiden. Vi i föreningen kommer  att göra allt som vi förmår att föra kampen vidare mot prostatacancer.

 

Hudiksvall i april 2012.

 

Lars-Börje Hellberg                   Bengt Sundström                       Maj-Lis Vannqvist Johansson
Ordf.                                            V.Ordf                                         Kassör

 

 

Nils Andersson                         Theo Overeem                           Tord Fahnqvist
Sekr.

 

 

Stig Norrby      

Senast uppdaterad 31 augusti 2020