Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse för 2010.

Hennan Igen 2010

Bildgåta/Urinröret med prostatakörteln eller Hennan i solnedgång foto Hans Myrman

Styrelsen för föreningen har haft följande sammansättning.
Ordförande                              Lars Börje Hellberg, Hudiksvall

V. Ordförande                          Bengt Sundström, Söderhamn
Kassör                                     Maj-Lis Wannqvist/Johansson ,Bollnäs
Sekreterare                             Nils Andersson ,Skutskär
Ledamöter                              Theo Overeem Bergvik,
                                               Tord Fahnqvist, Österfärnebo
                                               Stig Norrby, Ljusdal

Ersättare                                 Urban Sjöström, Gävle,
                                                Lennart Stjärnström ,Gävle          
                                                

 Revisorer                                Staffan Broomé ,Bollnäs
                                                 Åke Hjus ,Alfta

Valberedning                           Sture Hansson
                                                 Hans Myrman,Gävle

 

 

Under årets har vi haft 7 styrelsemöten förutom årsmöte. Under 2010 har del av styrelsen varit engagerade i sammankomster med föreningar och allmänheten med fokus på prostatacancer allmän information och självupplevd erfarenhet. Syfte är att sprida kännedom om sjukdomen och samtidigt ”marknadsföra” vår förening som det stöd för drabbade vi vill vara.

Representation under året.
10 februari deltog Nils Andersson och Lars-Börje Hellberg vid distriktskonferens i Stockholm där vår mentor Evert Karlsson dragit upp riktlinjerna och där diskuterades hur vi skulle kunna samarbeta och jobba vidare i regionen . Här informerades om de från Socialstyrelsen nya ”Nationella riktlinjerna för prostatacancer”. Diskuterades vikten av att tidningen Prostatanytt måste få en bättre spridning .

Den 22-23 april deltog  Lars-Börje Hellberg i förbundets ordförande konferens i Stockholm i läkemedelsföretaget Novartis lokaler. Det var representanter från hela landet  som fick information från Cancerförbundets kampanj” Mustaschkampen 2010” som detta år fick en annan utformning.
 En representant från Prostataföreningen Jämtgubben redogjorde för hur de gjorde för att få fler medlemmar och hur de marknadsför sin patientförening, idag är den föreningen en av de största i landet.
 Vid konferensen informerades dessutom om det nya datumlotteriet som gagnar Prostatacancerfonden och Bröstcancerfonden, ett bra sätt att stödja och samtidigt kanske vinna pengar.

Övrig verksamhet som styrelsemedlemmar har deltagit i eller anordnat.
Bengt Sundström höll ett föredrag om sin egen situation för PRO i Färila den 27 mars med ca 50 åhörare där mer än hälften var kvinnor ,en annorlunda situation.
Nils Andersson har hållit föredrag i Strömsbro för dansklubben King Creek Kickers den 26 september där ca 30 deltagare var närvarande. Även för PRO i Skutskär har han haft föredrag den 13 oktober och för 65 deltagare.
En flitig informatör har varit Hans Myrman han har  informerat om sin egen omtumlande och krokig väg i kampen mot prostatacancer, i mer än flera olika föreningar. Föreningarna som han besökt är från Frivilliga Automobilkåren i Gävle  till PRO klubbar. Hans uppskattar att ca 400 personer fått vetskap om prostatacancer och föreningens verksamhet.

Mustaschkampen Ystad-Haparanda2010 blev en omvänd resa med start i Haparanda och slut Ystad och nyheten i år vara att herrar Fylking-Aschberg liftade i stället för gå hela vägen beroende på ett höftproblem på en av deltagarna , men inte för ty de kom igenom vårt län och nu med andra mål i sikte, detta år var uppgiften  att samla ihop prylar till aktioner på nätet .I  Hudiksvall stannade herrarna till vid Järvsöfax hemma stall där de tog ett hovavtryck av den framgångsrika kallblodet, som senare såldes på aktion.

Föreläsningar
Prostatacancer i fokus: ”Otät och slak”
Detta var temat för de tre föreläsningar föreningen genomfört i Gävleborg med hjälp av specialistläkare Dag Sandblom från Örebro . Årets platser var först Gävle på konserthuset med över 110 deltagare i publiken därefter var det dags för Söderhamn som samlat ca 50 åhörare och slutligen Hudiksvall med ca 60 besökare. Ett bra resultat med tanke på det känsliga ämnet.
Dag Sandblom började sin information om vikten av att där man gör flera operationer har man mindre risk för komplikationer i förhållandet med sjukhus där det görs få operationer .De flesta problem som man får vid Prostatabehandlingar och framförallt operationer är just inkontinens och impotens och det var här han utgick ifrån i sin föreläsning, De närvarande fick även se filmer från operationer .Här fick åhörarna information om de inplantat som i dag finns för att opera in i penis för att förbättra inkontinensen eller erektionen. 
Dag Sandblom som i sin dagliga gärning arbetar i Örebro och genomför många av dessa operationer. Han informerade att alla har rätt att få operationer genomförda om inget annat fungerar och närmare 95% av de patienter han opererat har lyckats utomordentligt.
Förening måste även här tack Hans Wiklund America Medical System (AMS) som har varit en generös sponsor vid föreläsningar tack från föreningen och tack till Dag Sandblom.

Dag Sandblom i Gävle Folketshus
Foto Hans Myrman

  

Pressinformation
Ett flertal artiklar har varit förekommande i pressen bland annat reppotage  efter föreläsningar . Dessutom har Ordförande Lars-Börje Hellberg blivit intervjuad både i regionalradio och även i regional TV.
Hans Myrman har varit en flitig informatör i olika tidskrifter och har även information om sin väg mot prostatacancer på Cancerfondens egen debattsida.
 På sikt är det viktigt att belysa frågan om Prostatacancer, varje artikel ,intervju gör att fler människor får upp ögonen för sjukdomen och på detta sätt kanske vi hjälper de som inte kan bearbeta problemet.

Förbundskontakt
 Styrelsen har haft god kontakt med Evert Karlsson riksförbundets ledamot och vår fadder. Evert var även med vid vårt årsmöte i april och informerade om förbundsarbetet.
Evert har haft direkt kontakter samt flera E-post meddelande om förbundets arbete, till vår ordförande och övriga styrelseledamöter. På hösten 2010 avsade sig Evert sin uppgift i förbundet och som ny mentor fick vi i mittregionen Calle Waller från Uppsala, som vi hoppas att vi får ett gott samarbete med.
                                         

Redovisning av föreläsningar, föreningsträffar.

Datum och plats

Ant.

Datum och Plats

Ant.

25/1 Information FAK Gävle

7

23/3 Information PRO Färla

50

16/2 Information PRO Åmot

60

26/9 information KCK Strömsbro

30

9/3 Information PRO Hille

125

13/10 Information PRO Skutskär

65

30/3 Kvinnliga Bilkåren Årsmötet Gävle

20

18/10 Föreläsning ”Otät och Slak” Gävle

110

Maj månad 3 möten med FOS i Gävle 

25

19/10 Föreläsning ”Otät och Slak” Hudiksvall

60

13 /9 Information Gävle Skidkamrater

8

2/10 Föreläsning ”Otät och Slak” Söderhamn

40

14 /9 PRO möte Hille

120

 

 

Hösten 2010 Cancerföreningen Gävle

20

 

 

Budskapet har kommit ut på flera ställen och till många personer i länet .
En eloge till alla som på sitt sätt genomfört denna information som är så viktig.

Medlemsutvecklingen under åren
2007   2008 2009 2010
45         120    145   154

Två av föreningens närmaste medarbetare har under året 2010 avlidit.

Jan Olsson Arbrå avled den 23 juni i en ålder av 62 år. Jan Olsson var tidigt med i föreningen och var fram till årsmötet 2010 en del av valberedningen. Förutom vår förening var han även aktiv ordförande i Arbrå Handbollsklubb.

Sven Hansson avled den 21 december efter en längre tids sjukdom i en ålder av 65 år. Sven Hansson var en av initiativtagarna till bildandet av Prostataföreningen Gävleborg. Han har under hela sin tid i föreningen varit kassör och avsade sig uppdraget vid årsmötet 2010 då hans sjukdom gjorde det omöjligt att fortsätta . Sven Hansson var en mycket empatisk och vänlig person han var även starkt engagerade i många andra föreningen i Edsbyn .

Slutord:
Vi har under året genomför tre temakvällar och har varit representerade i flera förbundsarrangemang och kampanjer .Nu står vi inför en ny utmaning genom att delta ,påverka att tillsammans med Socialstyrelsen ,landsting och övriga cancerorganisationer få fram ett väl fungerande Regionala Cancer Centrum med målsättning om en väl fungerande cancervård för oss i vår region och därigenom få den bästa vården vår sjukdom påkallar.
Som förening har vi också en viktig uppgift att vidare utveckla vår information till både medlemmar och allmänhet ,vi ser att vårt arbete när vi informerar eller arrangerar föreläsningar uppskattas enormt. Vi har blivit bättre, men allt går att förbättra när det gäller att informera om Prostatacancer . Vår egen kunskap bygger mycket på erfarenhet men för att den skall bli ännu bättre ser vi att ett mer medlems aktivt arbete måste komma till för att på så sätt utöka vår medlemsverksamhet. Idag vet vi att det är ca 2000 män som är drabbade av Prostatacancer i vårt län,vi önskar att även dessa deltar i våra verksamheter,för deras och för vår egen skull om vi blir fler i föreningen kan vi på så sätt både stötta och påverka de beslutande instanserna till en bättre vård. Vi har också under hösten med hjälp av läkare från Örebro Sjukhus, America Medical System som sponsor anordnat tre föreläsningar i Gävleborg och som med en god uppslutning rönte stor uppskattning bland åhörarna.
Vi vet att det är en svår och känslosam situation många hamnar i som får beskedet Prostatacancer.Vi vet också att med kunskap blir vi starkare.

Vi vill till slut tacka landsting,sponsorer,bidragsgivare och samarbetspartners för att de hjälpt föreningen i vårt viktiga arbete att informera,stötta drabbade och anhöriga och vi ser med tillförsikt för att vi tillsammans skall stå oss väl rustade i kampen mot prostatacancer.
 
Hudiksvall april 2011.
 
 
Lars-Börje Hellberg                                    Bengt Sundström                        Maj-Liss Wannqvist Johansson
Ordförande                                                V.ordförande                               Kassör
 
Nils Andersson                                          Theo Overeem                            Tord Fahnqvist
Sekreterare
 
 

Stig Norrby                                               Urban Sjöström                            Lennart Stjernström

Senast uppdaterad 31 augusti 2020