Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse för Prostataföreningen Gävleborg 2009

Hennan Igen 2010

Foto: Hans Myrman:Bildgåta/Urinröret med prostatakörteln eller Hennan i solnedgång?

Styrelsen för föreningen har haft följande sammansättning.

Ordförande: Lars Börje Hellberg, Hudiksvall
V. Ordförande: Bengt Sundström, Söderhamn
Kassör: Maj-Lis Wannqvist-Johansson
Sekreterare: Nils Andersson ,Skutskär
Ledamöter: Theo Overeem Bergvik, Tord Fahnqvist, Österfärnebo, Stig Norrby,Ljusdal
Ersättare: Urban Sjöström, Gävle, Johnny Svensk, Ljusdal
Revisorer: Staffan Broomé ,Bollnäs Åke Hjus, Alfta
Valberedning: Jan Olsson, Arbrå Hans Myrman, Gävle
 

Efter vår förre ordförande Arne Wanqvist frånfälle lämnades ett stort tomrum i vår verksamhet. Trots att föreningen jobbat på sparlåga detta år har det inte hindrat oss i att medverka och arrangera flertalet sammankomster och även representerat föreningen vid olika tillfällen . 

Hemsida För att utveckla föreningen har vi öppnat en hemsida detta för att på ett enklare och förhoppningsvis bättre sätt informera om vår verksamhet .

Hemsidan kommer att bli en stor tillgång i vårt fortsatta arbete. Sidan har tillkommit med god hjälp av Greta Andersson Skutskär 

Representation under året. 10 februari deltog Bengt Sundström och Lars-Börje Hellberg vid distriktskonferens i Stockholm där vår mentor Evert Karlsson dragit upp riktlinjerna och där diskuterades hur vi skulle kunna samarbeta och jobba vidare i regionen . Vi fick även en information från cancerförbundet om deras satsning detta år den stora Mustaschkampen 2009 Ystad-Haparanda som Robert Aschberg och Gert Fylking skulle genomföra och har gjort i deras kamp mot prostatacancer.

Den 19-20 april deltog Nils Andersson och Lars-Börje Helberg vid förbundets Riksstämma på Viking- lines båtar Här ventilerades många frågor bland anat stadgar för patientföreningar där det beslöts att stadgarna bör ändras för att även ickedrabbade av PC skall kunna vara medlem. Varje förening själv skall ta upp frågan vid kommande årsmöte. En ny verksamhetsplan för förbundet klubbades. En del motioner besvarades . Dessutom togs beslut att förbundet skulle öppna en stiftelse i stället för fond vilket då skulle förenkla insamlingarna och eventuella utbetalningar. Förbundet valde även en ny ledamot och glädjande en kvinna med diger kunskap om PC Kerstin Åslund från Sundsvall och arbetande urolog.

Utbildning Den 19 maj deltog Styrelsen och valberedningen i en Stödpersonsutbildning med Cancerförbundets Britta Hedenfalk som föreläsare: där fick vi lära oss hur vi skall möte medmänniskor som har drabbats och som behöver vår stöd i kampen mot Prostatacancer.

Övrig verksamhet som styrelsen var för sig deltagit i eller ordnat är. Nils Andersson vår sekreterare har vid flertal gånger stått utanför affärer och informerat och sålt blå bandet nålar han har även informerat om PC vid King Creek Kickers linedans träff den 20 september och även sålt nålar.

Mustaschkampen Ystad-Haparanda ett sam arbetsarrangemang med Cancerfonden 

har även passerat Gävleborg och då vid kusten, där flera av våra medlemmar deltagit på ett eller annat sätt. I Gävle deltog Hans Myrman(från valberedningen) aktivt genom att som bilkårist kört Kampanjens s


Hans Myrmans bil drar Mustachkampens
Stora Husvagn genom landskapet han har även bjudit herrar Aschberg - Fylking på fika under vägen.

 

Föreningsbesök Återigen har Nisse Andersson Skutskär har varit ute på en dans klubb "Linedans Kickers" I Strömsbro och informerat om PC, samt varit ute i Skutskär och sålt nålar ca 100 st. Bra!

Föreläsningar Prostatacancer- behandlingsmetoder- forskning - framtid Detta var temat för de tre föreläsningar föreningen genomfört i Gävleborg med hjälp av föreläsare från Gävle sjukhus. Överläkare Stefan Bergström och Ann-Sofie Fransson, från onkologen och Överläkare, Urolog och forskare Benny Holmström.

De platser föreläsningarna hållits på 2009 var Hofors den 23 september, Ljusdal den 21 oktober och sist Edsbyn 9 november. 

Föreläsningarna rönte stort intresse från allmänheten, närmare 200 personer har varit närvarande. Varje träff inleddes med att någon från föreningsstyrelsens hälsade välkommen och berättade om sin egen situation och sina upplevelser, det blev inkörsporten till föreläsningarna.

Benny Holmström ,forskare och urolog, talade om hur en prostatacancer patient informeras och utreds förebehandling. Ann-Sofie Fransson berättade om strålbehandling i Gävle, även om den nya strålkanon som skall ge en bättre strålning och en mer exakt avseende både plats och dos . 

Stefan Bergström informerade om hur cytostatika behandling går till, han berättade att nästan dagligen kommer det in nya forskningsrapporter på bättre mediciner mot cancer. Det finns många möjligheter att bota/bromsa/lindra för de som har prognosen prostatacancer. I de efterföljande frågestunderna kom många frågor fram, Stefan Bergström informerade att framtida behandlingsmetoder finns "bakom hörnet" och väntar på att få göra sin entré, många medicinska metoder är på forskningsstadiet, har visat sig mycket lovande.

Föreningen vill tacka föreläsarna och våra sponsorer Astra Zeneca med representant Göran Almeby , Sanofi-Aventis och de lokala sponsorerna ,de är viktiga för oss, utan dem inga föreläsningar, som vi ser är en viktig kugge i kampen mot Prostatacancer.

Vid föreläsningen i Hofors fanns även landstingspolitiker Ingemar Kahlén närvarande, vilket är viktigt att våra politiker får se att vi är ute på fältet. 


Benny Holmström, Ann-Sofie Fransson och Stefan Bergström.

Pressinformation: En del artiklar i pressen har förekommit, bland annat i Gävle Dagblad där vår sekreterare Nils Andersson redogjorde för sin prostatacancer ,i Ljusdalsposten där Stig Norby berättade om sin sjukdom. Detta är viktigt, att vi vågar prata om prostatacancer, något som på sikt säkert kommer att hjälpa fler att bearbeta sjukdomen.

Förbundskontakt: Styrelsen har haft god kontakt med Evert Karlsson riksförbundets ledamot och vår fadder.

Evert har haft direkt kontakter samt flera E-post meddelande om förbundets arbete, till vår ordförande och övriga styrelseledamöter. 

Redovisning av föreläsningar, föreningsträffar.

Medlemsutvecklingen under åren 2007 2008 2009 45 120 145

23/9 Hofors :Föreläsnin 60

9/11 Edsbyn Föreläsning

21/10 Ljusdal Föreläsning 40

20/9 Skutskär Linedans Kickers Föreningsbesök

 


 

Slutord:

Att vi under året har öppnat en hemsida är för oss ett stort steg in i framtiden och har här möjligheten att vidarebefordra vårt budskap till fler.

Under året har vi deltagit i seminarier. Förbundsårsmötet även utbildat styrelsen i Stödpersonsutbildning för att vi skall kunna hjälpa och stötta de som blivit drabbade av Prostatacancer. Både medlemmar och styrelsen har varit engagerade i Cancerfondens stora projekt 2009 Mustaschkampen .Vi har också under hösten med hjälp av tre läkare från Gävle sjukhus , Astra Zeneca och Sanfo Aventis som sponsorer anordnat med tre föreläsningar i Gävleborg och som med god uppslutning rönte stor uppskattning bland åhörarna.

Vi tror att med detta i bagaget skall vi stå oss väl rustade i vårt viktiga arbete att informera, stödja och påverka både drabbade och samhälle i en positiv riktning. Vi vet att det är en svår och känslosam situation många hamnar i som får beskedet Prostatacancer. Vi vet också att med kunskap blir vi alla starkare.

Vi vill till slut tacka läkare från Gävleborgs landsting, sponsorer ,bidragsgivare och samarbetspartners för att de hjälpt föreningen i vårt viktiga arbete att informera, stötta drabbade och anhöriga och vi ser med tillförsikt att vi tillsammans skall stå oss väl rustade i kampen mot prostatacancer.

Hudiksvall april 2010

Lars-Börje Hellberg Ordf.

Maj-Liss Wannqvist Johansson kassör

Bengt Sundström V. Ordf.

Nils Andersson Sek .

Theo Overeem 

Tord Fahnqvist

Stig Norrby 

Urban Sjöström

Johnny Svensk

Senast uppdaterad 31 augusti 2020