Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse för Prostataföreningen Gävleborg 2008

Styrelsen för föreningen har följande sammansättning.

Ordförande: Arne Wannqvist, Bollnäs            
V. Ordförande: Bengt Sundström, Söderhamn
Kassör: Sven Hansson, Edsbyn
Sekreterare: Lars Börje Hellberg, Hudiksvall
Ledamöter: Nils Andersson, Skutskär, Theo Overeem, Bergvik, Tord Fahnqvist, Österfärnebo
Ersättare:  Urban Sjöström, Gävle, Staffan Johansson, Färila, Mats Eriksson Representant från Lions
Revisorer:  Staffan Broomé, Åke Hjus.
Valberedning: Jan Olsson, Hans Myrman

Under andra året i föreningens historia har hållits ett årsmöte och två styrelsemöten dessutom har många frågor avgjorts genom telefonsamtal.

Verksamheten har bestått i arbetsplatsbesök, utställningar, Golfarrangemang och föreläsningar där våra sponsorer Astra Zeneca och Sanfoi-Aventis samt Landstingets personal varit en viktig kugge.

Föreläsningar

Med början i 29 januari hölls föreläsningar i Bollnäs  och 4 mars Hudiksvall där överläkare Torsten Sandin Gävlesjukhus höll föredrag där ett stort antal åhörare hade samlats på bägge ställena. I Samband med dessa träffar bjöd föreningen på fika för de närvarande. Efter fikat hölls en allmän frågestund för de som ville veta mer. Det märks att Okunskapen och ovissheten är stor och att föreningen har en viktig uppgift att fylla, för frågestunderna tog nästan lika lång tid som föreläsningarna
 Under september-november hölls flertalet föreläsningar där överläkarna Stefan Bergström och Ann-Sofie Fransson från Gävle sjukhus höll föreläsningar under ämnet” Prostatacancer - Onkologisk behandling”. På några ställen var även representanter från Landstinget med för att lyssna och delta i frågestunderna. Föreläsningar inleddes av ansvariga från distriktsstyrelsen på respektive plats och som bland annat informerade om sina erfarenheter om PC vilket var en bra inkörsport för vidare information från föreläsarna, som höll på ungefär 1½timme på varje plats och avslutades också med allmänhetens frågestund där många, som var ovissa kom med bra frågor. Gävle som var först ut den 15/9 samlade ca 80 personer, I Hudiksvall kom det ca 90 personer, kanske det berodde på att sekreteraren Lars-Börje Hellberg dagen före hade intervjuats i Hudiksvalls Tidningen och fick där en helsida med information om hans situation, detta är kanske ett bra sätt att locka folk till föreläsningarna.  I Bollnäs den 29 oktober kom ca 100 och i Söderhamn 6 november kom det ca 60 personer. Även i Söderhamn var ett försnack infört med en helsida i Söderhamnskuriren, där Bengt Sundström blev intervjuad. I Sandviken den 19 november kom  ca 60 personer så totalt har mellan 

4-500 personer deltagit i dessa träffarunder året. På alla ställen delades det ut informationsblad och bland annat förfrågningar om att bilda samtalsgrupper, intresset var inte överväldigande från Hudiksvall önskade 7 st delta och på övriga ställen 2-3/ställe. Det blir väl nästa arbetsuppgift för styrelsen att jobba med, för behovet finns. Blåbandet nålar såldes på samtliga ställen.
Efter varje träff har alla i styrelsen fått både ett och flera telefonsamtal från oroliga om PC, vilket betyder att många ute i distriktet är osäker och gärna vill veta mer om PC, och det gör vår verksamhet viktig i framtiden

Föreningsbesök

Vår numera avlidne ordförande Arne Wannqvist har under året varit ute på många uppdrag  ensam eller tillsammans med någon annan i styrelsen och hållit föredrag ”Att leva med prostatacancer”.
Närmare 20 olika grupper har han besökt allt ifrån Rotaryklubbar till högstadieskolor och därigenom informerat ca 600 personer i olika åldrar om prostata cancer.
Nisse Andersson Skutskär har varit ute på en dans klubb ”Lindans Kickers” I Strömsbro och informerat om PC, samt varit ute i Skutskär och sålt nålar ca 100 st. Bra!
Höstens aktiviteter började med ett antal golfarrangemang där ledamöter ur styrelsen informerade och delade ut golfbollar till olika klubbmedlemmar i respektive seniorgolf sektioner. De besökta klubbarna var. Högbo, Gävle, Bollnäs, Hudiksvall och Söderhamn mellan 100-150 deltog vid dessa träffar

Skärmutställning har varit utställd i Edsbyn, Gävle ,Bollnäs ,Ljusdal och Sandviken)och från maj finns den på Hudiksvalls sjukhus.

Styrelsen har haft god kontakt med Evert Karlsson riksförbundets ledamot och vår fadder.
Evert har haft direkt kontakter samt flera E-post meddelande om förbundets arbete, till vår ordförande och övriga styrelseledamöter.
Vår ordförande Arne Wannqvist fick under Hösten ett Stipendium Ur ”Oscar Björkmans 90 års fond”

Tyvärr gick Arne ur tiden den 7 januari 2009 , ytterligare ledamot i Styrelsen Stefan Johansson Färila har avlidit  den 21 januari 2009 och vi tackar dessa för det fina arbetet de utfört i föreningen.
Redovisning av föreläsningar, föreningsträffar.

Platser

Ant åhör.

Platser

Ant åhör. Platser Ant åhör.

 

7/1 Rotary Sandviken

 

45

17/3 Polhemsskolan Vårdenheten: Gävle

25

2/9 Gävle GK

50

7/2 Senior klubb Skutskär

47

26/3 Stadspensionärer Bollnäs

30

3/9 Högbo GK

40 

19/2 Räddningstjänsten Bollnäs

13

4/4 Rotary Ljusdal

15

9/9 Bollnäs GK

15

22/2 Edsbyverken

28

14/4 Rotary Hudiksvall

48

9/9 Hudiksvalls GK

20 

10/3 Rotary Söderhamn

23

24/4 Rotary ”Glada Hudik”

30

11/9 Söderhamns GK

40

10/3 Rotary Järvsö

41

13/5 Bejer Bygg Bollnäs

28

15/9 Lindans Kickers
Strömsbro

50 

11/3 Rotary Storvik

26

28/8 Dönjegården Bollnäs

13

15/9 Lindans Kickers
Strömsbro

50

12/3 Rotary ”Faxe” Söderhamn

19 

11/9 Anticimex Söderhamn

38    

14/3 Rotary ”Glysisvallur” Hudik

60

28/10 Frimurarna Bollnäs

35     

Föreläsningar

 

Föreläsningar

 

Föreläsningar

 

29 jan Bollnäs

130

15 okt. Hudiksvall

85

19 nov Sandviken

60 

4 mars Hudiksvall

80

29 okt. Bollnäs

100    

15 sept. Gävle

80

6 Nov Söderhamn

60    
Totalt: 

592

 

507

 

275

Sammantagit är det 1 374  åhörare på 31 tillfällen som under året fått information på olika sätt om prostatacancer. Det gör närmare två föreläsning/informationsträffar per vecka.

Ett bra facit för en förening som bara är ett år. 
 

 

Ordförande Arne Wannqvist, Bollnäs, avled den 7 januari 2009 efter lång tids sjukdom. Han blev 63 år.

Arne Wannqvist föddes i Bollnäs där han också växte upp. Efter grundskolan utbildade han sig till elektriker och jobbade som det i Bollnäs och Södertälje. Men ganska snart tröttnade Arne Wannqvist på yrket, han sökte och kom in på Stensunds folkhögskola utanför Trosa, där han utbildade sig till fritidsledare.

Det ansåg han som en stor vändning i livet. Nu hade han hittat rätt.

Utbildningen på Stensund ledde först till ett jobb på pojkhemmet Boxtorp vid sjön Båven i Sörmland. Därefter fick Arne Wannqvist anställning som fritidsassistent, först i dåvarande Alfta kommun och senare i Bollnäs kommun.

1987 blev Arne Wannqvist fastighetsmäklare. Han fick anställning hos det som då hette Sparbankernas Fastighetsbyrå. Arne Wannqvists positiva framtoning och hans stora kontaktnät gav honom jobbet. Utbildning skaffade han sig parallellt med arbetet.

I sitt arbete som mäklare var han även verksam i Söderhamn.

Från år 2000 drev han fastighetsbyrån i egen regi. 2006 sålde han, men jobbade kvar i ytterligare 1,5 år.

Skidåkning och friidrott var de stora fritidsintressena. Pappa Nils Wannqvist, som startade Bollnäs skidklubb, var den store inspirationskällan och han kunde bland annat glädja sig åt att sonen blev distriktsmästare i höjdhopp.

Arne Wannqvist gjorde inte mindre än 19 Vasalopp och samma år han fyllde 50 tog han Klassikern, som innebär Vasaloppet, Vätternrundan, Lidingöloppet och Vansbrosimningen.

Han var väldigt drivande och entusiastisk i det han företog sig och hans stora organisationsförmåga gjorde att han blev stadionchef för det skid-SM som Bollnäs arrangerade 1989.

Skidintresset delade han med hustrun Maj-Lis, som han träffade 1970. De paddlade även kanot och kajak tillsammans samt fjällvandrade. Huset i Röste, Bollnäs, och fritidshuset i Långvind, orientering, matlagning, bakning och att snickra var andra intressen.

På våren 2007 bildade Arne Wannqvist Prostataföreningen Gävleborg, som blev hans sista stora engagemang. Hans arbete i föreningen rönte stor uppskattning, något som betydde mycket för honom. 

Senast uppdaterad 31 augusti 2020