Historik och arkiv

Historik

Våren och sommaren 2005 började Arne Wannqvist från Bollnäs att undersöka möjligheterna att bilda en lokalförening i Gävleborg för drabbade av prostatacancer. Och den 2 mars 2007 bildades föreningen genom ett möte i Bollnäs valdes en interimsstyrelse
Bestående av Arne Wannqvist, Sven Hansson,Bengt Sundström Urban Sjöström Den 20071116 hölls det "första" mötet med den ordinarie styrelsen som då fick följande utseende

Ordf, det är jag. Arne Wannqvist Bollnäs,V.ordf.Bengt Sundström Söderhamn ,Kassör Sven Hansson Edsbyn Sekr,vakant,övriga ledamöter Ulf Andersson, Roland Arvidsson och Urban Sjöström Gävle, ersättare Staffan Johansson Färila och adjungerad Mats Eriksson från Odd Fellow Bollnäs .
Verksamheten som redan startade med intetsägande skärmutställningar i Bollnäs-Söderhamn och Gävle . Hösten 2007 hölls det första stormötet i Gävle för allmänheten, överläkare Torsten Sanden Gävle Sjukhus informerade om prostatacancer och sjukhusens olika möjligheter för att bota eller lindra. Även Bollnäs och Hudiksvall fick del av dessa välbesökta informationsmöten. Flera läkemedelsföretag var under de första åren behjälplig med att stötta föreningen ekonomiskt i dess ambitioner att informera om Prostatacancer.
Ordförande Arne Wannqvist har under året setts ute i distriktet som en flitig informatör om prostatacancer, och var de första åren ute på olika platser i länet.
Vid årets slampa kunde man räkna i 41 medlemmar.
Och den 28 mars 2008 hölls det första ordinarie Årsmöte med föreningen. Och den första styrelsen som valdes fick följande sammansättning.
Ordf, det är jag. Arne Wanqvist,V.orförande Bengt Sundström ,Kassör Sven Hansson, Sekreterare Lars-Börje Hellberg Hudiksvall ,Nils Andersson Skutskär,Theo Overeem Bervik,Thord Fahnqvist Österfärenebo ersättare Urban Sjöström Mats Eriksson och Staffan Johansson.

Fortsättning kan läsas under verksamhetsberättelser.

Senast uppdaterad 18 oktober 2021