Bli medlem

Medlemsavgift för 2022 är 200:-, då ingår fyra av Förbundets tidning "Prostatanytt"  avgiften betalas på vårt bankgiro 5840-4872 med uppgifter nedan.

Du som redan är medlem kommer vi att skicka ut inbetalningskort i samband med kallelsen till årsmötet.

Senast uppdaterad 29 december 2021