Bli medlem

Medlemsavgift för 2021 är 200:-, då ingår fyra nummer av förbundets tidning "Prostatanytt" avgiften skall betalas in på vårt bankgiro 5840-4872 tillsammans med uppgifterna här nedan.

Du som redan är medlem kommer vi att skicka ut inbetalningskort I samband med kallelsen till årsmötet.

Senast uppdaterad 23 september 2021