Om oss

Vi är flera, du är inte ensam.

Välkommen till Prostataföreningen Gävleborgs hemsida

Prostataföreningen Gävleborg är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, Föreningen verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående samt väcker yttrande för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet. Föreningen är ansluten till Prostatacancerförbundet.

Föreningens uppgift
Är att sprida kunskap om Prostatacancer, informera om behandlingsmetoder följa och bevaka inom Prostatacancerområdet och informera om detta.

Du är långt ifrån ensam!
Varje dag får 20-30 män i Sverige besked att de har prostatacancer. Man anser att mer än hälften av svenska män i 70 år bär på denna cancerform, ofta utan att känna av den. Idag är det ca 130 000 män som lever med diagnosen prostatacancer. Sjukvården står under stark tidspress . Ofta räcker inte tiden till vid läkarbesöken till att ge svar på många frågor.

Vi finns för dig
som har fått diagnosen Prostatacancer, Vi har alla en egen personlig erfarenhet av sjukdomen och vill gärna dela med oss av den kunskapen.
Män som vill ha stöd medlemmarna och sina partners i den för många av oss svåra situation som sjukdomen innebär.

Vi inbjuder årligen till möten för medlemmar och allmänhet med hjälp av läkare eller andra specialister på utveckling inom vården och vilka möjligheter det finns för att lindra eller bota sjukdomen.

Vill du Bli medlem eller bara prata om din situation, ta kontakt med någon i styrelsen för att ta del av deras erfarenhet av sin sjukdom och behandlingsform.
Föreningen är öppen för dig som inte har diagnosen utan bara vill stödja dess ändamål.

 
Adressändringar: För att
vi ska kunna ge er rätt information gäller det att vi har rätt adress till er . Om ni flyttar, ändrar telefonnummer, byter E-post adress eller annan ändring , var vänlig meddela denna till : ordförande:
Lars-Börje Hellberg, Videvägen 4 824 51 Hudiksvall
eller per e-post hellberg.larsborje@gmail.com
Medlemsavgiften för 2021 är 200:- skickas till vår bankgiro 5840-4872

Prostataföreningen Gävleborg verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående och väcker yttrande för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet. Föreningen är ansluten till Prostatacancerförbundet.

Tills oss är du välkommen att ringa och ställa frågor som berör din prostatacancer. Vi är alla patienter eller anhöriga som genomgår eller har genomgått olika av behandlingar samt att vi har tystnadsplikt. Läkarna står under stark tidspress. Ofta räcker inte tiden till vid läkarbesöken till att ge svar på de många frågorna.

Patientföreningen är tänkt som ett komplement till vad sjukvården och de enskilda läkarna kan erbjuda, och vi medlemmar har alla en personlig, praktisk erfarenhet av prostatacancer och dess olika behandlingsformer.

Vill du veta mer om vår förening eller bara prata om din prostatacancer slå oss en signal eller på e-post. Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken styrelse.

Välkommen i vår förening!

Senast uppdaterad 25 oktober 2021