NPCR Nationellt prostatacancerregister

RATTEN - interaktiv onlinerapport från NPCR

RATTEN är en onlinerapport från NPCR som innehåller data om prostatacancervården från Sveriges alla vårdgivare. Dessa data redovisas också i en kommenterad årsrapport i pdf-format. I RATTEN redovisar NPCR resultat från alla diagnosår från och med 1998 eller från det år när variabeln infördes. Syftet med RATTEN är att vara en källa till kunskap om svensk prostatacancersjukvård för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare. RATTEN innehåller data på patienter som diagnostiserats fram till sista december föregående år och från och med 2020 kommer data att 1 september även visas för innevarande år fram t.o.m. juni.

För sjukvårdspersonal finns data dessutom redovisat i Koll på läget på INCA-plattformen. Koll på läget är en realtidsrapport som visar den egna klinikens resultat för tio utvalda kvalitetsindikatorer jämfört med medelvärde för riket och fastställda målnivåer. På INCA finns också interaktiva rapporter tillgängliga där den egna kliniken resultat kan jämföras med resultat från andra sjukhus eller med alla landsting. INCA-plattformen kräver inloggning eftersom personuppgifter hålls på INCA.

Under varje flik ”Kvalitetsindikatorer”, ”Diagnostik” osv. finns ett urval av rapporter inom respektive område. Du väljer om rapporten ska innefatta hela riket (”alla regioner”) eller specifik region, vilket/vilka år som redovisas och dessutom väljer man period, patientålder, riskkategori, jämförelsenivå (region, landsting eller sjukhus), och ev. sjukhus av intresse. På så vis skapar du en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån dina egna önskemål. Sedan väljer du typ av redovisning av resultaten. Du kan välja en figur som jämför enheter med varandra, en figur som

Senast uppdaterad 02 mars 2021