Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019

Nå ut med information inom vårt geografiska område genom                  - informationsarrangemang                  - radio/TV                  - press

Snackcafé, varje månad utom juli i syfte att känna "Gemenskap - Tillsammans - Trygghet" Efter det omtumlande beskedet behövs stöd och någon att tala med. Du kan ta del av andra människors tankar om sjukdomen och deras erfarenheter, dela med dig av dina tankar och det som du har upplevt som drabbad, som närstående och som medmänniska.

Allmänna medlemsmöten, 2 - 3 stycken årligen, i syfte att ta del av nya behandlingsmetoder, nya mediciner och inte minst erhålla bred utveckling hos föreningens medlemmar. Vi syftar också vid dessa tillfällen till att möta läkare, politiker och utvecklare.

Närståendemöten, fyra (4) gånger per år, i syfte att genomföra tillitsfulla samtal med närstående.

Trivsel/gemenskapsarrangemang 1.              

Utflykt, i syfte att utveckla kontakter, utbildningar och möten.                    Detta skall ske i en anda av god stämning, besök i nya miljöer och med                          kunskapstörst.

  1. Grillkväll i syfte att komma en stund tillsammans utan att varje sekund diskutera sjukdomar. Här vill vi bara vara nu!
  2. Temamöten, till exempel - livsstil, idrott och hälsa                  - mat och dryck                  - rehab med mera
  3. Julsmörgås, i syfte att avsluta året och önska varandra en god helg.

Delta i Mustaschkampen, i syfte att sprida kunskap om prostatacancer och att samverka med människor i hela Blekinge, bönder/affärsinnehavare, radio/TV och press.

Delta i mässor och utställningar i hela Blekinge län

Medlemsvärvning, i syfte att hitta den som känner sig ensam!

Följa utveckling inom upptäckt, behandling, nyheter/forskning inom prostatacancervård

Temakvällar på snackcaféer, omfattande:

Rehabilitering – egenvård

Supportgrupp Under senhösten 2018 startade vi en utbildning av ca 10 medlemmar i syfte att vara ett stöd till drabbade och deras närstående. Utbildningen är nödvändig eftersom det händer ganska mycket kring diagnostisering, vård och behandling. Vår erfarenhet är att det är angeläget att den som ger stöd har goda kunskaper kring sjukdomen men också har förmågan att föra, det ibland, svåra samtalet med cancerpatienter. Den utbildning vi kommer att ge är mer omfattande än den vi tidigare kunna få genom cancerfonden, bland annat genom samverkan med Region Blekinge. Vi är nu åter en föregångare för andra föreningar i landet, som sedan kan ta del av vårt upplägg och resultat.

Utveckla kunskap om - Nya metoder, diagnostik, behandlingar -

Prostatacancercentrum – navet i framtidens prostatacancersjukvård

Styrelsen Viktor