Sponsorer

Prostatacancerföreningen Viktor i Blekinge har en omfattande verksamhet med bland annat snackcafé, möten, utbildningar, närståendeträffar och föreläsningar.

Vi vet att det betyder mycket för våra medlemmar och närstående att få ta del av vår verksamhet, information om sjukdomen och dess följder.

Viktors verksamhet kostar mer än vad vi kan få in genom medlemsavgifter och bidrag från Region Blekinge. Vi är beroende av alla de gåvor, bidrag och sponsring från enskilda och företag / organisationer till vår verksamhet.

Viktor riktar här ett STORT TACK till alla de, som stöder vår kamp mot prostatacancer och dess följder.

Här är våra sponsorer:

 

Blå bandet