Möten 2019

10 januari

Styrelsen sammanträder på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 16.00.

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

7 februari

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

21 februari

Årsmöte i Folkets Hus i Bräkne-Hoby kl 18.30. Utöver årsmötesförhandlingarna kommer ???

7 mars

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

4 april

Styrelsen sammanträder på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 16.00.

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

Närståendeträff på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Här träffas kvinnor, vars män drabbats av prostatacancer.

 

24 april

Koncert i Mörrum kyrka kl 1900-20:30

2 maj

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

11 maj

Mustaschkampen lever i Gammalstorp kl 9.00.

13 maj

Kulturresa till Skåne.

14 maj

Almänt möte kl 18.00 i Bräkne Hoby Folkets Hus. Föreläsare från Cancerfonden. Föreläsningen kommer att handla om hur vi kan påverka vårt välmående via vår livsstil.

18 maj

Bräknetrampen, Hoby Ekbacke,   http://www.braknetrampen.se/

13 juni

Styrelsen sammanträder på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 16.00.

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

Närståendeträff på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Här träffas kvinnor, vars män drabbats av prostatacancer.

18-20 juli

Östersjöfestival i Karlshamn

1 augusti

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

5 september

Styrelsen sammanträder på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 16.00.

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

Närståendeträff på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Här träffas kvinnor, vars män drabbats av prostatacancer.

19 september

Almänt möte

3 oktober

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

7 november

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

1-30 november

Mustaschkampen

28 november

Styrelsen sammanträder på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 16.00.

Snackcafé och närståendeträff avslutar årets verksamhet på Bygdegården i Bräkne-Hoby kl 18.30.

 


Senast uppdaterad 03 april 2020