Möten 2018

11 januari

Styrelsen sammanträder på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 16.00.

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

1 februari

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

22 februari

Årsmöte i Folkets Hus i Bräkne-Hoby kl 18.30. Utöver årsmötesförhandlingarna kommer ???

1 mars

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

Närståendeträff på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Här träffas kvinnor, vars män drabbats av prostatacancer.

5 april

Styrelsen sammanträder på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 16.00.

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

11 april

Koncert i Mörrum kyrke

3 maj

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

Närståendeträff på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Här träffas kvinnor, vars män drabbats av prostatacancer.

8 maj

Almänt möte kl 18.30. Plats återkommer vi med. Föreläsare är Tobias Nordström. Föreläsningen kommer att handla om Stockholm 3, dess möjligheter!

12 maj

Mustaschkampen lever i Gammalstorp kl 9.00.

19 maj

Bräknetrampen, Hoby Ekbacke

7 juni

Styrelsen sammanträder på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 16.00.

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

19-21 juli

Östersjöfestival

2 augusti

Styrelsen sammanträder på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 16.00.

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

Närståendeträff på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Här träffas kvinnor, vars män drabbats av prostatacancer.

18 augusti

Kulturresa till Småland.

6 september

Styrelsen sammanträder på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 16.00.

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

Närståendeträff på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Här träffas kvinnor, vars män drabbats av prostatacancer.

18 september

Almänt möte

4 oktober

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

1 november

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

1-30 november

Mustaschkampen

6 december

Styrelsen sammanträder på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 16.00.

Snackcafé på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Samtal med andra som drabbats av prostatacancer. 

Närståendeträff på Alfreds Café i Bräkne-Hoby kl 18.30. Här träffas kvinnor, vars män drabbats av prostatacancer.

 


Senast uppdaterad 03 april 2020