Tankar för våra medlemmar, patienter och närstående

Prostatacancerföreningen VIKTOR

I centrum för allt vi gör,
står våra medlemmar, patienter och närstående,
och vad som är till nytta och glädje för dem.

Vi håller ihop, hjälper och stödjer varandra att nå detta mål,
med all den kunskap som vi kan förmedla.

Vi arbetar för trygghet och visar varandra omtanke och respekt.

Sunrise 1557100 340

Senast uppdaterad 04 maj 2021


Fler nyheter

14 juni 2021

Skall du genomgå cytostatikabehandling?

Cytostatika (så kallade cellgifter) ges för att bota cancer eller för att bromsa upp sjukdomen. Ibland ges det för att minska risken för återfall. Här får du veta mer om hur en behandling går till, vanliga biverkningar och vad som kan lindra dem.

Ska du genomgå cytostatikabehandling? - YouTube

Läs mer

14 juni 2021

Skall du genomgå strålbehandling?

Nästan hälften av alla som behandlas för cancer får någon gång strålbehandling. Strålningen ges för att förstöra cancerceller och samtidigt skona den friska vävnaden runt omkring. Här får du veta mer om hur det går till under och efter en behandling.

Ska du genomgå strålbehandling? - YouTube

Läs mer


Alla nyheter