Urologen Ola Bratt välkomnar subventionsbesluten för läkemedlen Nubeqa och Erleada.

Två förmånsbeslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, öppnar nu för att runt 500 män årligen kan få bättre hormonbehandling mot sin framskridna prostatacancer.
Det här är ett välkommet besked för en stor patientgrupp och som vi är glada över. Här har det tidigare funnits en lucka där vi inte kunnat ge behandling i den offentligt finansierade sjukvården, säger Ola Bratt, professor i urologi vid Göteborgs universitet och ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer. 

Nubeqa Erleada

De nya besluten, som gäller subvention av läkemedlen Erleada (apalutamid) och Nubeqa (darolutamid), handlar om en patientgrupp där de flesta genomgått en behandling mot primärtumören i botande syfte, men där stigande PSA-nivåer indikerat att tumören börjat växa, samtidigt som konventionell hormonbehandling tappat sin effekt. 

– Sedan en tid har det funnits studieresultat som visat att de här två läkemedlen har en god bromsande effekt i detta behandlingsskede. Men det har inte funnits hälsoekonomiskt klartecken förrän nu att erbjuda patienterna behandlingen. I stället har vi fått vänta tills patienterna fått tydliga metastaser, vilket är en svår situation för patienterna och inte heller logiskt ur onkologisk synvinkel, säger Ola Bratt. 

Vårdprogrammet kommer, enligt Ola Bratt, nu att uppdateras för att spegla de nya besluten från TLV. 


Senast uppdaterad 04 maj 2021


Fler nyheter

14 juni 2021

Skall du genomgå cytostatikabehandling?

Cytostatika (så kallade cellgifter) ges för att bota cancer eller för att bromsa upp sjukdomen. Ibland ges det för att minska risken för återfall. Här får du veta mer om hur en behandling går till, vanliga biverkningar och vad som kan lindra dem.

Ska du genomgå cytostatikabehandling? - YouTube

Läs mer

14 juni 2021

Skall du genomgå strålbehandling?

Nästan hälften av alla som behandlas för cancer får någon gång strålbehandling. Strålningen ges för att förstöra cancerceller och samtidigt skona den friska vävnaden runt omkring. Här får du veta mer om hur det går till under och efter en behandling.

Ska du genomgå strålbehandling? - YouTube

Läs mer


Alla nyheter