För- och nackdelar PSA-test

Informationsfilm från Regionalt cancercentrum Väst som tar upp fördelar och nackdelar med testning för prostatacancer. 

Testning Prostatacancer


Senast uppdaterad 11 maj 2021


Fler nyheter

14 juni 2021

Skall du genomgå cytostatikabehandling?

Cytostatika (så kallade cellgifter) ges för att bota cancer eller för att bromsa upp sjukdomen. Ibland ges det för att minska risken för återfall. Här får du veta mer om hur en behandling går till, vanliga biverkningar och vad som kan lindra dem.

Ska du genomgå cytostatikabehandling? - YouTube

Läs mer

14 juni 2021

Skall du genomgå strålbehandling?

Nästan hälften av alla som behandlas för cancer får någon gång strålbehandling. Strålningen ges för att förstöra cancerceller och samtidigt skona den friska vävnaden runt omkring. Här får du veta mer om hur det går till under och efter en behandling.

Ska du genomgå strålbehandling? - YouTube

Läs mer


Alla nyheter