Undersökning

De vanligaste metoderna för att ställa diagnosen prostatacancer är via PSA-prov, palpation och biopsi. Vid konstaterad prostatacancer görs även vidare utredningar gällande gleason och eventuella spridningar till skelettet för att utifrån de resultaten bestämma behandlingsmetod. 

PSA-prov

Det första steget är oftast att läkaren tar ett PSA-prov, vilket är ett enkelt blodprov som mäter prostataspecifikt antigen som är ett protein som bildas i prostatakörteln. Proteinet finns normalt i låga halter i blodet men vid prostatacancer är halterna förhöjda. Förhöjda PSA-värden behöver dock inte betyda prostatacancer utan även godartad prostataförstoring och infektioner i prostata kan ge förhöjda värden.
Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr med information om PSA-prov som går att finna på deras hemsida eller i Prostatacancerförbundets webshop.
Här är patientinformation från 1177 för dig som ska göra en utredning av prostatan. (öppnas som PDF)

Rektal palpation

Är PSA-halterna förhöjda är nästa steg rektal palpation där läkaren/urologen känner med ett finger på prostatan, detta görs via ändtarmen och tar endast någon minut. Vanligtvis är prostatan jämn, fast och något elastisk men om prostatan känns hårdare och knöligare än normalt kan det vara ett tecken på cancer.

Ultraljudsundersökning och biopsi

Vid misstanke om prostatacancer görs sedan en ultraljudsundersökning av prostatan som innebär att läkaren för in en stav, med storlek som ett finger in genom ändtarmen. Vid en ultraljudsundersökning beräknas storleken på prostatan och kan även ge en avvikande bild som kan vägleda vid en vävnadsprovtagning. En vävnadsprovtagning, som även heter biopsi, innebär att man tar ett cellprov med hjälp av en nål från den delen av prostatan där man misstänker att tumören sitter men även från andra delar av prostatan. Ingreppet är enkelt och inte speciellt smärtsamt då patienten får lokalbedövning innan samt även antibiotika för att minska risken för infektion. Provet analyseras sedan i mikroskop för att se om det innehåller cancerceller.

Skelettscintigrafi

När det har konstaterats att det är prostatacancer görs i vissa fall sedan en skelettröntgen, skelettscintigrafi för att upptäcka eventuell spridning (metastaser) till skelettet. Vid en sådan undersökning får man radioaktivt ämne injicerat i armvecket.

Gleason

Cancervävnaden som man får efter en biopsi bedöms enligt en skala från 1-10 som kallas Gleason. En Gleasonsumma på 6 eller lägre betyder att tumören tillhör en snällare sort som växer sakta. Det är utifrån gleasonsumman som man sedan bestämmer behandlingsalternativ som du kan läsa mer om här.