Styrelse

Styrelsen av årsmötet 2020.

Ordföranden väljs på ett år och 5 ledamöter väljs (saxat vart år) på två år . 2 Revisor och 1 revisorssuppleant väljs vartannat år (saxat varje år) samt en valberedning om 3 personer väljs vart år.

L10840

 • Ordförande
  Lars-Ola Henriksson
  UMEÅ
  070-5254866

 • Sekreterare
  Olle Edblom
  UMEÅ


 • Kassör
  Per Hammarström
  UMEÅ

  070-642 98 90
 • Ledamot
  Bo Göran Fjällström
  UMEÅ


 • Ledamot
  Folke Lidenmark
  ROBERTSFORS


 • Ledamot
  Marianne Normark
  UMEÅ


 • Adjungerad
  Per Fransson
  UMEÅ


 • Adjungerad
  Hans Öhlund
  UMEÅ


 

Senast uppdaterad 23 februari 2021