Styrelse

Styrelsen av årsmötet 2020.

Ordföranden väljs på ett år och 5 ledamöter väljs (saxat vart år) på två år . 2 Revisor och 1 revisorssuppleant väljs vartannat år (saxat varje år) samt en valberedning om 3 personer väljs vart år.

L10840

 


Senast uppdaterad 23 februari 2021